Ka koya daga misalin Yunana. Ka sauko da ayyukan, karanta wannan labari na Littafi Mai Tsarki, kuma ka yi bimbini akansa!