Ka koya daga wurin Dawuda, Absalom, da Joab game da haɗarin dogon buri. Ka sauko da aikin, ka karanta labarin a Littafi Mai Tsarki, and let the account come to life!