Abin da matasa uku suka ce game da yadda ake amfani da wayar selula a hanya mai kyau da kuma marar kyau.