Ka karanta don ka san wasu dalilai a Littafi Mai Tsarki da suka nuna cewa Yesu ba Allah ba ne. Ka gurza wannan PDF, kuma ka amsa tambayoyin.