Ka karanta don ka san dalilin da ya sa Yesu ba mutumin kirki kawai ba ne. Ka gurza wannan PDF, kuma ka amsa tambayoyin.