Ka bincika ka ga abin da ya sa Littafi Mai Tsarki yake da amfani kuma za a iya dogara da shi. Ka gurza daga PDF, kuma ka amsa tambayoyin.