Ka yi la’akari da kwararrun dalilai da za su iya sa ka yi imani da tashin matattu. Ka gurza daga PDF, kuma ka amsa tambayoyin.