Allah zai yi amfani da Mulkinsa ya cika nufinsa game da duniyar nan kuma ya magance matsalolin wannan duniyar. Ka gurza PDF, kuma ka amsa tambayoyin.