Ka bincika ka ga abin ya sa masu sarauta a Mulkin Allah sun cancanta su yi mulki. Ka gurza daga PDF, kuma ka amsa tambayoyin.