Känändre nekänti

Video tä kä mike juto ti brukwäbätä

Video tä kä mike juto ti brukwäbätä

Video sribeta jatäri monsotre kia kräke kädekata Mäkwe ja keta Jehovabe ye ni rüne iti nünanka Malasia käkwe tuani, ye bitikäre niebare kwe: “Ye dreta nitre rüne brukwäte ye nüke gare kwin Jehovai”.

Video sribeta nitre testiko Jehovakwe yete metrere monso chi kädekata Caleb aune mräkätre kwe tä blite. Video ye jökrä tä mikani jw.org yete aune monsotre kia ja ngwandre ño kwin metre aune kwin kukwe ja üairebiti ye drieta kwe ietre. Ñodre, ñobätä go ye käme ye video keteiti tä driere monsotre kia yei aune niaratre oradre ño Jehovai ye video mada tä driere ietre.

Kukwe kwin rabadre monsotre kia kä jökräbiti tibien yekwe yekäre video sribebare kena ye kwitanina kukwe 131 yebiti.

Nemen tuin kwin nitre ie

Meri iti monsoi nirike käkwe kukwe ne tikani: “Bämän kratira DVD Jehová bendice al que escucha y obedece ye bianba nunye, ¡aune nunkwe tuanina bä 50 jire!”. DVD ye tä kukwe kena driere jatäri monsotre kia yei.

Monso kädekata Millie abokänbiti kä 12 tä nüne Inglaterra. Niara ngwai kädekata Thomas, abokänbiti kä niena 15 aune bren síndrome de Down tä niarabätä. Millie kukwe ne tikani: “Video tä blite Caleb yebätä ye tä Thomas yekwe iPad yete aune tä mike tuare monsotre mada nänkä kwelate ben yei. Kansion ye tuin kwin ie aune tä kantaire kwin krubäte. Meri testiko iti konkrekasionte käkwe niara kukwe nuaba angwane, muaba kwe. ¡Niara tä kantare bä nuäre krubäte!

Ava tärä tikani yebätä niebare kwe, kä niena kwä kwä niarabiti, sö krä ökän niarabiti aune köbö niena 25 niarabiti, tikani kwe: “Monsotre kia tötikadre ño ye gare kwin Caleb aune ngwai kwe yei”.

Mikaylah käkwe tikani: “Kä niena kwä ti tibiti. Tä debe krubäte DVD Jehová bendice al que escucha y obedece yebätä. Rababa gare tie tikwe tata aune mama kukwe nuai angwane, kä rabai juto Jehovabätä”.

Video tä kukwe ütiäte driere

Monso brare ie jondron üai sribe gare, akwa niara ñaka testiko Jehovakwe ye käkwe video Robar es malo ye tuani angwane, töi namani ñan krütare, ñobätä ñan aune namani gare ie nitre braibe käkwe video ye sribebare. Niarakwe niebare: “Nitre tä jondron üai sribere krubäte aune braibe ye tärä gare tie, aune ruäre ngwane sribi nuainta ño kä ye kwrere känti ye tita nemen ngwentari jai. Akwa gare tie, sribi nuainta kwetre kä yekänti ye jerekäbe nitre mrusaka mikakäre kötö. Akwa, munta video sribere ye tä monsotre kia dimike, dre kwin aune dre käme ye drieta kwe ietre aune tä dimike kukwe kwin den nuaindre jai. Sribi nuainta munkwe ye tä erametre nitre mada dimike, aune ye bäri ütiäte”.

Video sribeta jatäri yebätä nitre rüne kä jökräbiti tibien käkwe debe bianina. Ñodre, meri iti abokän ngobobiti kä niena komä käkwe tikani: “Bati ti ngobo Quinn nämä video Mäkwe ja keta Jehovabe ye tuin. Kansion ye ötare bäsi niarakwe kise chi kwe ye mikaba ja mäträräbätä aune nieba kwe tie: “Ma, kukwe ne tä kä mike juto ti brukwäbätä”.