Känändre nekänti

Jondron ütiäte nuainbare ye namani gare Estonia

Jondron ütiäte nuainbare ye namani gare Estonia

Kä 2014 ye ngwane, Biblia Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras dianinkä premio ganainkäre Estonia. Tärä 18 namani ütiäte ye ngätäite ketebu dianinkä mikakäre ütiäte aune ketamäkäre Biblia Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras ye namani arato.

Biblia mrä ye döräibare köbö 8 agosto kä 2014 yete. Kristina Ross ja tötikaka kukwe estonio yebätä aune sribikä Instituto del idioma Estonio yete käkwe Biblia ye kädekaninte. Biblia Traducción del Nuevo Mundo yebätä niarakwe kukwe niebare krörö: “Kukwe ye ükaninte kwin aune nuäre ñäkädrebätä. Tärä ye kwitani ye kwin krubäte tärä mada kwitakäre kukwe estonio yebiti ”. Rein Veidemann, ja tötikaka tärä keta kabrebätä aune nitre nüne ño Estonia yebätä, käkwe niebare Biblia kwitani mrä ye “jondron ütiäte nuainbare”.

Kä 1739 ye ngwane, Biblia kwitani täte kena kukwe estonio yebiti. Yete ja käne kwita jatani jene jene. Akwa, ¿ñobätä nieta Biblia Traducción del Nuevo Mundo ye “jondron ütiäte nuainbare”?

Tä kukwe niere metre. Biblia tikani kukwe estonio yebiti mikani gare kä 1988, abokän gare nitre jökrä ie, yekänti Ngöbö kä, Jehová ye kwitani Jehoova ye nämene mikani 6.800 biti bäri Kukwe Tikani Hebreore (Antiguo Testamento) yebätä. * Akwa Biblia Traducción del Nuevo Mundo tä kukwe mike gare bäri: Ngöbö kä deme ye tä mikani kukwe Kristiano Tikani Griegore (Nuevo Testamento) yebätä arato.

Nüke gare kwin. ¿Traducción del Nuevo Mundo tä kukwe mike gare metre aune nuäre ñäkädrebätä? Toomas Paul, ni ütiäte Biblia kwitaka käkwe kukwe ne tikani periódico Eesti Kirik (Iglesia Estonia) yebätä, Traducción del Nuevo Mundo kukwe estonio yebiti “ye tä ükaninte kukwe nuärebiti” aune niebare kwe arato “tärä nuäre ñäkäkäre ne kwrere ñaka nämene jire”.Traducción del Nuevo Mundo yebätä nitre Estonia töi ñan namani krütare ye namani ütiäte krubäte. Kukwe ükaninte blitakäre Biblia mrä yebätä radiote minuto 40 näre. Nitre ji ngwanka kukwebätä aune nitre kukwe mikaka täte ben yekwe Biblia käräbare nitre testiko Jehovakwe ie arato. Kwela ütiäte kä Tallin yekänti käkwe Biblia Traducción del Nuevo Mundo käräbare 20 monsotre kräke. Nitre blitaka kukwe estonio yebiti yei tärä ye nemen tuin kwin krubäte, aune nitre testiko Jehovakwe tärä kwitani abokän tä kukwe niere metre aune nüke gare kwin niaratre kräkeyebätä kätä juto bätätre.

Tä ñäke Bibliabätä kukwe Estonio yebiti

 

^ párr. 5 Ngöbö kä ye kädekadrete Jehoova kukwe estonio yebiti niebare Ain Riistan, ni ja tötikaka kri Estudios del Nuevo Testamento de la Universidad de Tartu yekwe ye bitikäre, niebare kwe: “Jehoova niedre ye abokän metre kä nengwane raba ruin tie. Ngöbö kä kädekaninte ño kena [...] akwa, ütiäte krubäte nitre kwati kräke mekera nükebe kä nengwane. Ngöbö käkwe Monso kwe juani ni kä tibienbätä kökötarita ye abokän kädekata Jehoova”.