Känändre nekänti

Nitre nünanka Irlanda bätä Gran Bretaña yei kukwe Bibliabätä ye drieta niaratre kukwei yebiti

Nitre nünanka Irlanda bätä Gran Bretaña yei kukwe Bibliabätä ye drieta niaratre kukwei yebiti

Nitre testiko Jehovakwe tätre ja di ngwen kukwe driekäre nitre nünanka Irlanda bätä Gran Bretaña yei niaratre kukwei yebiti. * Kä yekänti, blitata inglere, akwa blitata kukwe gaélico escocés, galés aune irlandés yebiti arato.

Sö septiembre 2012 yete, Internet käi nunkwe jw.org ye nunkwe ükaninte mrä kukwe keta kabrebiti ye mikaba gare, kukwe irlandés bätä galés yebiti arato. Kukwe gaélico escocés yebiti mikani arato agosto 2014 yete. Ne madakäre, nunta tärä keta kabre tä blite Bibliabätä ye imprimire kukwe yebiti. ¿Nunta ja di ngwen ne köböire dre namanina bare?

Ni iti ji ngwanka iglesiate käkwe täräkwata chi tä blite Bibliabätä ye kani ngäbiti kukwe gaélico escocés yebiti, ñäkäbare jerekäbe kwe täräkwata chi yebätä angwane okwä ñöi namani nen. ¿Dre matani brukwäte? Kukwe ye kwitani kwin krubäte ye käkwe töi mikani ñan krütare, yebätä niebare kwe: “¿Nirekwe ne kwitani? ¡Tä kwin krubäte!”.

Sö kena yebätä nitre 750 käkwe kukwe känänbare Internet käi jw.org yete kukwe gaélico escocés yebiti.

Ni iti profesor sribikä Universidad Nacional Irlanda, Galway, ye ie kukwe keta kabre drieta ye ñaka tuin ütiäte niebare kwe nitre Testiko ruäre ie. Akwa, täräkwata kädekata La Biblia y su mensaje ye bian raba ie kukwe irlandés yebiti niebare ie angwane, käräbare kati kwe ja kräke. Tärä bätä täräkwata tä blite Bibliabätä ye tädre nitre blitaka kukwe jene jenebiti ye jökrä kräke näre niebare kwe aune nitre testiko Jehovakwe tätre tärä sribere nitre blitaka irlandés kräke yebätä kwin niebare kwe ietre.

Nitre Testiko käkwe täräkwata tikani kukwe galés yebiti biani meri iti ie ye käi namani jutobätä. Niarakwe niebare: “Tibike niere metre, munkwe driedre tie kukwe inglere yebiti akräke, tikwe ñaka kadre ngäbiti raba ruin tie. Akwa tä tikani ti kukweibiti yebätä kwin ti kräke”.

Sö agosto 2014 yete, tärä bätä täräkwata mada mikani kukwe galés yebiti jw.org yete. Sö ye ngrabare, nitre bäri kwati käkwe kukwe känänbare Internet yete kukwe yebiti.

“Nunta blite kukwe ja erebebiti”

Bati, Jesukwe blitabare raire Kukwe Ngöbökwe yebätä nitre ja tötikaka nibu ben, ye bitikäre niaratre käkwe niebare kä jutobiti ie: “¿Niara ki blite ji ngrabare nibe Ngöbö Kukweibtä angwane, kä nibi nuäre krübäte nibtä, aisete ni nibi grükekä jökrä ngrabare niara kukwei nuare ñan ñan?” (Lucas 24:32, Kukwe Kuin Ngöbökwe). Kukwe drieta Bibliakwe ye mikata gare nitre ie niaratre kukwei yebiti angwane, Kukwe Ngöbökwe ye mikata gare täte ietre ye erere jata nemen ruin ietre aune ye tä niaratre töi kwite.

Ni kädekata Emyr, nünanka Gales tä ja mäkäninte meri testiko Jehovakwe ben, niara muko nämene kukwe mike täte yebätä töi ñaka nämene jire chi. Niara namani ja ketamuko ni Testiko kädeka nämene Russell yekwe angwane, ye bitikäre ja töi kwitani kwe. ¿Ñobätä? Niarakwe niebare: “Tikwe ja töi mikaba bökän ja tötike Bibliabätä Russell käkwe tärä ¿Dre drieta erametre Bibliakwe? ye bianba tie ye ngwane aune nieba kwe tie: ‘Tärä ne tä tikani kukwe galés yebiti, aune matare ja käne nikwe ja tötikaibätä gwaire’”. * ¿Ñobätä kukwe niebare metre ta ie ye namani kwin kräke? Niarakwe mikani gare: “Nunta blite kukwe ja erebebiti, nüne aune jondron nuainne ja erebe bätä ja nüke gare nunye”. Emyr nämene ja tötike Bibliabätä kukwe galés yebiti angwane, kä nämene nemen “nuäre krübäte” brukwäte ñobätä ñan aune nämene nüke gare kwin ie.

Nitre testiko Jehovakwe tätre nitre mada dimike jankunu ne kwe kukwe metre Bibliabätä ye rükadre gare ietre niaratre kukwei yebiti, kukwe ye tä mate nitre ye brukwäte.

^ párr. 2 Kukwe nekänti nunta Gran Bretaña ye kädekete blitakäre Escocia, Gales aune Inglaterra yebätä.

^ párr. 11 Tärä ja tötikara, nitre testiko Jehovakwe sribebare.