Nunta tärä aune täräkwata sribere

TÄRÄ AUNE TÄRÄKWATA SRIBETA

Jondron üai bä sribebare tä jatäri: Video nuäre ye tä nemen tuin kwin monsotre kia ie

Video jatäri Mäkwe ja keta Jehovabe känti Caleb aune Sofia bä mikata tuare yebätä monsotre kia tä dre niere ye mike ñärärä.

TÄRÄ AUNE TÄRÄKWATA SRIBETA

Jondron üai bä sribebare tä jatäri: Video nuäre ye tä nemen tuin kwin monsotre kia ie

Video jatäri Mäkwe ja keta Jehovabe känti Caleb aune Sofia bä mikata tuare yebätä monsotre kia tä dre niere ye mike ñärärä.

Video kukwe keta kabrebiti

Video kädekata “¿Gätä nuainta ño nunkwe?” ye sribebarera kukwe 400 jene jenebiti näre aune video “¿Ñobätä ja tötikadre Bibliabätä?” ye sribebarera kukwe 550 jene jenebiti bäri. Mä raba tuin mä kukwei jeñebiti.

Tärä aune täräkwata ngwanta ño Congo

Sö kratire kratire te, nitre testiko Jehovakwe tä näin mente krubäte tärä aune täräkwata ngwankäre República Democrática del Congo.

Jondron bä diankata abokän tuin metre kwrere

¿Ni jondron üai diankaka abokän tä dre dre nuainne ne kwe rabadre tuin metre aune bä nuäre täräkwata sribeta nunkwe yebätä?

Biblia grababare yete nitre kukwei jene jene tä

Kä 2013 yete Biblia Traducción del Nuevo Mundo ükaninteta inglere ye graba täi angwane nitre kädrieta Bibliabätä kukwei ye ererebätä nitre kukwe juruadi jene jene.

Nitre nünanka Irlanda bätä Gran Bretaña yei kukwe Bibliabätä ye drieta niaratre kukwei yebiti

Nitre testiko Jehovakwe tätre ja di ngwen kukwe driekäre nitre nünanka Irlanda bätä Gran Bretaña yei niaratre kukwei yebiti. ¿Nitre tä kain ngäbiti ño?

Jondron ütiäte nuainbare ye namani gare Estonia

Juta Estonia yekänti Biblia Traducción del Nuevo Mundo de las santas escrituras kukwe Estonio yebiti ye dianinkä premio 2014 ganainkäre kukwe kwitani kwin krubäte yebätä.

Biblioteca nuäre ngwankäre

Sribikäre JW Library ye ñaka ütiä kärätä aune mika raba celularte ja tötikakäre nguseta Bibliabätä.

Biblia sribeta krubäte

Imprenta tä Japón köböire Biblia sribeta krubäte ni kä jökräbiti kräke ye mike ñärärä.

Video oto chi: La Atalaya: sribe jatani 1879 ja käne

Täräkwata döräita bäri kä jökräbiti tibien ye bä sribe jatani ño kä jatani niken ta yete ye mike ñärärä video nete.

Täräkwatabätä jondron bätäkä ngwarbe üai tä mikani kätä nitre kä jökräbiti tibien dimike

Täräkwata Mäkwe Ngöbö mika täte yekwe nitre kwati kä jökräbiti tibien dimikanina Ngöbö mike gare jai aune kukwe Bibliabätä mike gare jai. Nitre kwati käkwe dre niebarera täräkwata nebätä ye mike ñärärä.

Video tä kä mike juto ti brukwäbätä

Monsotre kia ja ngwandre ño kwin metre aune kwin kukwe ja üairebiti ye video sribeta nitre testiko Jehovakwe ye driere ietre. ¿Tä mate ño nitrebätä?