Känändre nekänti

Üai keta kabre ketarikekäre kä Warwick yebätä (septiembre 2015 nemen febrero 2016)

Üai keta kabre ketarikekäre kä Warwick yebätä (septiembre 2015 nemen febrero 2016)

Nitre testiko Jehovakwe tä central mundial mrä sribere ye üai mikani, sribi nuainbare ño sö septiembre 2015 nemen febrero 2016 ye mikata gare.

Ju sribeta Warwick ye üai:

  1. Karo ükate käi

  2. Karo mikate käi nitre basaka ie

  3. Ju jondron ükatekäre aune karo mikate käi nitre nünanka Betel ie

  4. Ju nünankäre B

  5. Ju nünankäre D

  6. Ju nünankäre C

  7. Ju nünankäre A

  8. Ju oficina kräke aune jondron mada nuainkäre nitre sribikä Betel ie

7 octubre 2015 (Warwick)

Jondron puente kwrere ye ngwanta mikakäre kä ükaninte kräke yekänti. Diandre timo camionte yekäre kriemikadre llanta yebiti. Ñö nen yebiti ta puente ne mikai ñö ye kriemikakäre.

13 octubre 2015 (Ju oficina kräke aune jondron mada nuainkäre nitre sribikä Betel ie)

Kri mu kädekata sedum nökani jubiti ta, ne abokän tä bä nikwite bä jene jene kä ñure jämi nüke ye känenkri. Kri mu sedum ne 16 jene jene nökani jubiti ta, kri mu sedum ne tä murie mike aune ñotra nuadre bäri raire gäre. Arato kri mu sedum ngübakäre mikä käme aibe jäkädrekä gäre.

13 octubre 2015 (Ju nünankäre D)

Mrö ria käi yete ni iti sribikä kribiti tä kri sribere ye mike kä yekänti. Febrero 2016 krütarebätä, nitre sribikä kribiti käkwe mrö ria käi ye ükaninante bäsi 60% näre.

16 octubre 2015 (Ju oficina kräke aune jondron mada nuainkäre nitre sribikä Betel ie)

Sribikätre ñotra köi yebätä käkwe ñotra trä mikani nen tärä okwä Watch Tower üai mikani yebätä, jondron ne abokän tä mikani torre jubäre yebätä.

21 octubre 2015 (Ju oficina kräke aune jondron mada nuainkäre nitre sribikä Betel ie)

Ju oficina kräke aune jondron mada nuainkäre nitre sribikä Betel ie yebätä, ñotra träta nen deu. Kä ükaninte nänkäre gwäkäre aune torre jubäre ye raba tuin üai yebätä. Nitre basaka ie kä rabai tuin kwin kwäräkwärä torre nekänti.

22 octubre 2015 (Warwick)

Nitre sribikä tä ji ükete aune cemento kitebiti karo ngwiankäre jötrö, lona tuin meteni kitani dobrobiti ne kwe dobro ñaka jatadre kuintubu.

9 noviembre 2015 (Ju oficina kräke aune jondron mada nuainkäre nitre sribikä Betel ie)

Kä nitre ka ngäbitikäre yete sribikätre tä jondron mike ne kwe kä trä nikadre teta. Ju oficina kräke aune jondron mada nuainkäre nitre sribikä Betel ie, yekänti jondron kä trä nikadre teta ye mikanina 11 jire ne kwe kä trä rabadre nen gwita temen.

16 noviembre 2015 (Ju jondron ükatekäre aune karo mikate käi nitre nünanka Betel ie)

Ni sribikä soldadura tä tubo ribi krubäte tikekä biseladora oxiacetileno yebiti, ne abokän jondron mikakäre tibo yekäre.

30 noviembre 2015 (Ju oficina kräke aune jondron mada nuainkäre nitre sribikä Betel ie)

Meri sribikä kribiti tä ventana ükete. Bä ükaninte kwe ye bitikäre panel yesobiti mikani dime kwe, ja känenkäre ventana ne sribedi täte.

17 diciembre 2015 (Warwick)

Kä tibienta ükateta ñüte ta jondron kädekata adoquín yebiti aune küde ruinkri mika raba ñärärä niveladora ngwen tä jä jondron kä ükatekäre tibien ükete, kena excabadora tä jondron kädekata adoquín ükete tibien. Lona tä kitani dobrobiti ne kwe ñaka dobro jatadre kuintubu ñü räkändre tibien ye ngwane.

24 diciembre 2016 (Warwick)

Meritre ruäre tä ñotra köi jäke nemen subestación eléctrica känti. Ye abokän köböire ñotra rabai nemen ju sribeta Warwick yekänti.

5 enero 2016 (Ju oficina kräke aune jondron mada nuainkäre nitre sribikä Betel ie)

Sribikä iti tä ji nänkäre gwäkäre nitre basaka ie jue mike, ji ne abokän rabadi nemen karo mikate käi känti nememe ju oficina kräke aune jondron mada nuainkäre nitre sribikä Betel ie yete. Ji jue mikani ne köböire nitre basaka ñan rabadre nemen tibo aune nieve ñan rabadre näkäin bititre.

5 enero 2016 (Ju jondron ükatekäre aune karo mikate käi nitre nünanka Betel ie)

Ni sribikä iti tä panel de control ükete ne kwe rabadre sribire kwin jondron ne abokän kädekata caldera, caldera mikanina ketabokä Warwick te.

8 febrero 2016 (Ju oficina kräke aune jondron mada nuainkäre nitre sribikä Betel ie)

Jondron dän bä rötakakrä ye mikani dän bätäteta käi yekänti. Jondron dän bä rötakakrä ye raba dän 15 nememe 100 libra näre bätete. jondron dän bä rötakakrä ye abokän jökrä mikadi jatäri küde ngeberekri.

8 febrero 2016 (Tuxedo)

Gerrit Lösch, Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Testiko Jehovakwe Ngübabitikä tä täräkwata Ni Mikaka Mokre ye jie ngwen ja mräkätre Betel ye kräke. Gätä nuainta ne mikata tuare arato kä ketare ketare Warwick te.

19 febrero 2016 (Ju nünankäre A)

Ni kä ükatekä gwita tä jondron mikadre tibienta (alfombra) ye ngwen ju nünankäre ye kokwäre. Jondron mikadre tibienta ye kökanina 65,000 metro cuadrado ne abokän (78,000 yarda näre) kä gwita jökrä Warwick ye kräke.

22 febrero 2016 (Warwick)

Sö septiembre 2015 nemen febrero 2016 yete kä biani rabakäre ju nünankäre C aune D yete ye köböire nitre sribikä ye namani nüne yete. Elevador sribebare jökrä ju nünankäre yete aune kä arabe te ji kädekata Residence Drive sribebare ünä. Kä namani kwin ye köböire nitre kri blü nökaka käkwe sribibare jökrä bäsi arato.

24 febrero 2016 (Ju jondron ükatekäre aune karo mikate käi nitre nünanka Betel ie)

Ni sribikä pared yebätä tä panel mike, arato pared ngetrani ye tä ükete ne kwe kä rukwadre ngwane ñaka ñukwä rikadre ta, aune sribi mada keta kabre tä nuainne yete arato.