Känändre nekänti

Üai keta kabre ketebukäre kä Warwick yebätä (septiembre nemen diciembre 2014)

Üai keta kabre ketebukäre kä Warwick yebätä (septiembre nemen diciembre 2014)

Central mundial sribeta mrä nitre testiko Jehovakwe ye üai mikani tä sribi nuainbare ruäre sö septiembre aune diciembre 2014 ngrabare ye mike gare.

Ju sribeta kä Warwick yekänti üai:

  1. Karo ükate käi

  2. Karo mikate käi nitre basaka ie

  3. Ju jondron ükatekäre aune karo mikate käi nitre nünanka Betel ie

  4. Ju nünankäre B

  5. Ju nünankäre D

  6. Ju nünankäre C

  7. Ju nünankäre A

  8. Ju oficina aune jondron mada kräke nitre ja mräkäre Betel ie

11 septiembre 2014 (Karo mikate käi nitre basaka ie)

Nitre sribikä tä ju nünankäre C ye kräke ju dokwä sribere hierro yebiti.

18 septiembre 2014 (Ju sribe käi kä Warwick yekänti)

Ñö okwä mötörikri ju sribe käi yekänti. Yete sribita grúa 13 biti köböitibe. Kä ye känenkri cemento mrita nämene jä okwlabe ye keka nämene ju nünankäre B sribera.

26 septiembre 2014 (Ju oficina aune jondron mada kräke nitre ja mräkäre Betel ie)

Üra aune jukrä keta kabre hierrore namanina juto ükadrete. Jukrä sribebare ye köböire kä namaninte kri ne kwe sribi ye rabadre bare jötrö.

9 octubre 2014 (Ju sribe käi kä Warwick yekänti)

Nitre braibe sribikä tä ju nünankäre C ye kräke ju dokwä ruäre sribere, abokänbiti panel keta kabre metal yebiti aune dänkwä teta ñö ñaka betekä tä mikani. Ju ye trökri ju dokwä mada mikata.

15 octubre 2014 (Ju oficina aune jondron mada kräke nitre ja mräkäre Betel ie)

Nitre sribikä ye ruäre tä jukrä hierrore mike ju yekänti kä gräte kä suroeste yekri. Yete mrö ria käi, mrö käi, dän bätäte käi aune oficina mada mada rabai sribikäre.

15 octubre 2014 (Ju sribe käi kä Warwick yekänti)

Ni sribikä tä tubo krikri ükete nguse ñö käme niadre ta kräke yei ni iti tä escoba kisete bien.

20 octubre 2014 (Ju sribe käi kä Warwick yekänti)

Ki ne sribebare ne kwe cemento meden rabai bäri kwin aune ladrillo keta kabre ükaite ño ye mikakäre gare jai. Nitre ju sribikä jondron keta kabrebiti nükani mrä ye tötikani yete arato. Üai mikani yekänti ni iti sribikä tä ki ye dikente ñobätä ñan aune dre kräke sribebare ye erere namanina bare.

31 octubre 2014 (Ju nünankäre C)

Grúa krati tä ju dokwä ötare mikekä kwin. Ju dokwä sribebare tuin kä gräte ju nünankäre yekänti ye tuin bä nuäre menteni.

7 noviembre 2014 (Ju jondron ükatekäre aune karo mikate käi nitre nünanka Betel ie)

Tanque diesel 95,000 litro (25,000 galón) kräke mikakata kwin. Diesel yebiti jondron mikata ngire.

12 noviembre 2014 (Ju nünankäre C)

Ju mötörikri üai tuin menteni. Kä gräte küde ruinkri ñö okwä tuin menteni. Ju jükani aune sribebare bätäkä ngwarbe bätärita ye tä mike tuin bä nuäre.

21 noviembre 2014 (Ju jondron ükatekäre aune karo mikate käi nitre nünanka Betel ie)

Nitre gure jabe sribikä plomero yebätä, ye tätre tubo ruäre ñö kräke ketekä jabätä cemento mritadre jä okwlabe pisore ye känenkri.

28 noviembre 2014 (Ju sribeta oficina aune jondron mada kräke nitre ja mräkäre Betel ie)

Nitre sribikä ruäre tätre nieve jubiti kwin sökökä.

1 diciembre 2014 (Ju jondron ükatekäre aune karo mikate käi nitre nünanka Betel ie)

Nitre gure jabe sribidi ño plomería yebätä ye tätre mike ñärärä.

10 diciembre 2014 (Ju jondron ükatekäre aune karo mikate käi nitre nünanka Betel ie)

Nieve nänkäni tibien ye näire, sribibare jankunu kä muankäre, jukrä ükaninte ju sribekäre aune cemento mritani jä okwla yebe. Ju sribeta yebiti lona plasticore tä kitani üai mikani kise ngeberekri tuin kä gräte kwin. Ye köböire kä ñüre ye ngwane cemento mrita raba jankunu aune jondron ju kriemikakäre ñukwä jutra yebätä yebiti sribita, sribi ye nuainta kä bäri kwin yete.

12 diciembre 2014 (Ju nünankäre D)

Nitre sribikä ye ruäre tätre membrana de vapor ye mike jä okwla mritani cementobe sribebare ürare aune repisa yebätä panele mikadre jubätä ye känenkri.

15 diciembre 2014 (Ju sribe käi kä Warwick yekänti)

Ju nedrinkri üai dianinkä kwinta tuin menteni. Ju nünana keta kabre ye üai tuin bäri mente. Ju ngwen tuin kä te ruäre ye ju oficina aune jondron mada kräke nitre ja mräkäre Betel ie. Kä ye 100 hectárea näre, aune kä yekänti ju sribe niena 20% aibe. Aisete kä tokwäre yebätä kise mika jämi jire.

15 diciembre 2014 (Ju sribe käi kä Warwick yekänti)

Ju kädrikri üai dianinkä kwinta tuin menteni. Ju nünankäre C aune D üai tuin bäri känime. Ju nünankäre C yekänti nitre sribikä tä panel metal yebiti ju dokwä ketekä mikakäre krüte.

25 diciembre 2014 (Ju nünankäre C)

Ni jondron sribekä kribiti ye tä piso sribere madera yebiti cuarto sribei ño ye bämikakäre kena. Cuarto rabai ño ye bä sribebare ketabokä. Ye abokän pintura bä ño, alfombra bä ño, piso bä ño, baldosa bä ño aune mesa kä mrö riakäre kräke bä ño ye arato.

31 diciembre 2014 (Ju sribeta oficina aune jondron mada kräke nitre ja mräkäre Betel ie)

Cemento mritani jä okwlabe yebiti piso sribeta ye mikata krüte kisebiti ne kwe kä tibien ye rabadre ükaninte kwin aune ñö rabadre nen kwin te kuintubu yekäre.

31 diciembre 2014 (Ju nünankäre C)

Ni iti biti kä 77 ie kukwe gare krubäte electricidad yebätä tä cable fibra óptica ye keta kabre ketekä. Ju sribeta ye rabai bare täte ye ngwane cable fibra óptica ye 30 kilómetro biti bäri sribi rabaira.