Känändre nekänti

Üai keta kabre ketabokäkäre kä Warwick yebätä 4 (mayo nemen agosto 2015)

Üai keta kabre ketabokäkäre kä Warwick yebätä 4 (mayo nemen agosto 2015)

Central mundial nitre testiko Jehovakwe sribeta mrä yekänti sribibare bäri sö mayo aune agosto 2015 yete abokän üai mikani aune ja mräkätre sribibare ño ja töi jeñebiti ye mikata tuare arato.

Ju sribeta kä Warwick yekänti üai:

  1. Karo ükate käi

  2. Karo mikate käi nitre basaka ie

  3. Ju jondron ükatekäre aune karo mikate käi nitre nünanka Betelte ie

  4. Ju nünankäre B

  5. Ju nünankäre D

  6. Ju nünankäre C

  7. Ju nünankäre A

  8. Ju oficina aune jondron mada kräke nitre ja mräkäre Betelte ie

6 mayo 2015 (Warwick)

Ni sribikä tä ja mike juto jondron mikakäre ñö okwä Sterling Forest (Blue Lake) yete ne kwe jondron ye rabadre kä bure krikri ye ketebätä mentokwäre aune ñan rabadre niken ñö okwä yete.

6 mayo 2015 (Ju jondron ükatekäre aune karo mikate käi nitre nünanka Betelte ie)

Nitre sribikä jondron mikata ju ketatekäre yebätä tä cemento (hormigón) ye mike ki sribebare kuinta yebätä ju jondron ükatekäre yekänti. Sribi ye nuainta bäri jötrö, cemento mritata käre sribikänti biti ketakata kibätä ye kräke.

15 mayo 2015 (Warwick)

Oficina Känti Täräkwata Mikata Ngwäte yekänti meri Testiko sribikä ye tä ju sribeta ye üai denkä. Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Testiko Jehovakwe Ngübabitikä ye tä bämän kratire kratire ju sribeta ye tä nirien ño ja käne abokän üai mike ñärärä foto yebätä.

30 mayo 2015 (Tuxedo)

Nitre gure jabe nünanka kä mötörikri California yete ye nükani sribikäre Oficina känti nitre tä sribire Plomería (fontanería) yebätä ben. Nitre kwati krubäte nükani ye ngätäite niaratre nibu ye nükani köbö yete Tuxedo, kä yekänti nitre tä nüke ju Warwick sribekäre. Sö 1 agosto yete, nitre 707 nükani sribikäre, köbö yete nitre nükani bäri kwati krubäte.

9 junio 2015 (Ju nünankäre B)

Nitre sribikä empresa madabe ye tä grúa yebiti ki sribebare cemento yebiti ye kainkä kwin mikakäre jubätä. Ju nünankäre sribebare mrä yebätä ki sribebare cemento yebiti aune ventana ye mikani.

16 junio 2015 (Ju nünankäre C aune D)

Nitre sribikä empresa madabe ye tä puente mike nänkäre ju nünankäre C nemen D yekänti.

25 junio 2015 (Ju nünankäre C)

Nitre sribikä kriblü yebätä tä mikä mike kä nedrinkri yekänti.

2 julio 2015 (Warwick)

Nitre ki sribekä mikadre jubätä ye tä kä sribebare ñö käme kräke ye ükete ne kwe ñö okwä ketaninkä yekwe niadre kwin ta. Ñö okwä ye sribebare kena kä 1950 yete. Nengwane kä yekänti murie mate dite krubäte aune ñü näkäin jobe krubäte tibien, yebätä ñö okwä sribebare ükateta bäri kwin ye köböire kä Warwick aune kä mada mada kä ye bäre ye ñaka rikai ñöte.

15 julio 2015 (Ju nünankäre A)

Nitre ñaka rabadre kwati krubäte jakänti sribire yekäre, sribi ruäre nämene nuaindre gwita ye nuainbare deu, ñodre, ju jükadre aune tubo ükadrete jene jene. Kukwe ükaninte sribikäre deu ye ngwane, nitre sribikä ja töi jeñebiti ye kwati krubäte namani sribire 3 dere nememe 2 dekä.

20 julio 2015 (Ju nünankäre D)

Meri sribikä HVAC (calefacción aune refrigeración) yebätä ye tä tubo trekadre ño ye driere meri sribikä ben ie.

21 julio 2015 (Ju nünankäre B)

Puente nänkäre nemen ju nünankäre B aune ju jondron ükatekäre yekänti ye jükata.

27 julio 2015 (Tuxedo)

Nitre sribikä ja töi jeñebiti ye kwati krubäte tä bus ngübare bus nemen nünenkä yekänti nänkäre Warwick. Bus ye dianinkä nitre sribikä ngwankäre sribikänti.

27 julio 2015 (Tuxedo)

Nitre nimä sribikä Warwick ye dokwä mikata. Kä Tuxedo, Warwick yete aune kä jondron mikate käi Montgomery yekänti nitre 400 biti bäri dokwä mikata bämän kratire kratire yete.

3 agosto 2015 (Warwick)

Kämäkä kri muani nguse ñö okwä ngire sribekäre yete jondron sribeta cemento mritani ye kiara. Kämäkä krikri ñö okwä kräke sribebare 120 abokän muani 500 pie nguse kä mikakäre ngire aune kä mikakäre tibo kwartote. Kämäkä kri muani nguse ñö okwä ngire sribekäre ye köböire ñaka ngwian kitaikä krubäte aune kä ju bäre ye ñaka juain ngwarbe.

7 agosto 2015 (Montgomery, Nueva York)

Kä nekänti jondron ribeta sribikäre ye jänta nüke aune ükateta jene jene sribi nuainta Warwick ye kräke.

14 agosto 2015 (Tuxedo Park, Nueva York)

Nitre gure jabe tä sribire Warwick ye tä (kise ngeberekri) mröre nitre ja mräkäre ben. Nitre testiko Jehovakwe ye kwati krubäte käkwe ju kwetre biani kübiara nitre sribikä ja töi jeñebiti yei.

17 agosto 2015 (Ju jondron ükatekäre aune karo mikate käi nitre nünanka Betelte ie)

Kä namani ükaninte kwin tibien o ñakare ye mikakäre gare jai meri iti sribikä ja töi jeñebiti ye tä nivel topográfico automático yebiti mike ñärärä.

20 agosto 2015 (Ju oficina aune jondron mada kräke nitre ja mräkäre Betelte ie)

Kä nitre ka ngäbitikäre yekänti ventana mikata mrä sribi ye mikakäre krüte.

26 agosto 2015 (Warwick)

Sö mayo aune agosto yete, ki sribebare cemento yebiti mikadre jubätä ye ketaninkä jubätä aune ju nünankäre B sribebare mrä yebiti zinc mikani. Puente nänkäre nitre ie nemen ju mada mada yete ye jökrä sribebare aune nitre namani sribire kriblü yebätä jubäre.