Känändre nekänti

Üai keta kabre kena Gran Bretaña yebätä (enero nemen agosto 2015)

Üai keta kabre kena Gran Bretaña yebätä (enero nemen agosto 2015)

Nitre testiko Jehovakwe kä Gran Bretaña yekänti käkwe sukursal kwetre ye kwitai Mill Hill (Londres) yekänti, kä ye nemenkä 70 kilómetro (43 milla) kädrikri juta Chelmsford (Essex) ye ken. Enero nemen agosto 2015 nitre sribikä ja töi jeñebiti jatani kä ükete känenkri sribi ye kömikakäre.

23 enero 2015 (Sukursal käi ükaninte)

Nitre sribikä gobranbe yebe blitabare ne kwe nitre ju sribekä käkwe kri nikani tibien ye diandrekä mento kä yekänti. Nukwä jatadre ja juda mike känenkri sribi ye nuainbare jötrö ngwarbe kwetre. Kri kwata yebiti ji ükaninte nänkäre kwin nitre sribikä yei, aune kri oto ye mikaninte ju sribekäre.

30 enero 2015 (Mrö käi ükaninte ken)

Ni sribikä ñotra yebätä tä ñotra köi krienkä video kräke, kä yekänti hotel nämene käne. Mrö ria käi aune mrö kweta käi ükaite kä nekänti. Nitre Betel tä nuainne ye erere texto kädrieta köbö kwatire kwatire aune ja tötika Ni Mikaka Mokre ye nitre sribikä käkwe tuai pantalla yete arato.

23 febrero 2015 (Sukursal käi ükaninte)

Ja ngwaitre tä jondron kä ketarekä ye ükete kä känti ju sribedi ye bäre ta. Kä yekänti jondron nire tärä yebätä tätre jondron nuainne ne kwe ñaka kä juandre ngwarbe krubäte. Ñodre, kä ñäi mikaninte 20 centímetro (8 pulgada) ne kwe jondron nire kädekata tejón ye nändre jäme deu.

23 febrero 2015 (Sukursal käi ükaninte)

Kä ükaninte nünankäre ken yekänti ji ükateta rabakäre sribi nuainta yekänti.

5 marzo 2015 (Sukursal käi ükaninte)

Kä kädrikri yekri üai bä dianinkä, ji ükaninte ken rabakäre sribi nuainta yekänti ye tuin menteni (kise ruinkri). Ju sribeta tuin kise ngeberekri yete nitre sribikä ja töi jeñebiti käkwe nünain. Kä kwäräkri yete ju mada sribedi.

20 abril 2015 (Kä ükaninte nünankäre ken)

Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Testiko Jehovakwe Ngübabitikä ye iti aune ja mräkä mada sribikä Central Mundial yete janamene nitre ju sribekä ye tuinbiti. Bämän ye arabebätä gätä ütiäte nuainbare abokän mikani tuare ju Ja Ükarakrö nämene Gran Bretaña aune Irlanda ye jökrä te, ye ngwane mikani gare köbö ye känenkri dere Oficina Ayuntamiento de Chelmsford käkwe niebare ju sribe raba kä yekänti.

13 mayo 2015 (Kä ükaninte jondron ükakäre)

Kri krobu kädekata roble yete ta nitre sribikä tä jondron mike ngätri kriemikakäre. Ji ükaninte yebiti nitre raba niken ju sribedi yekänti aune kä ükaninte jondron ükakäre yekänti. Kä nekänti ta máquina doboko raba näin aune ñaka kri ngätri juen ngwarbe.

21 mayo 2015 (Kä ükaninte nünankäre ken)

Nitre sribikä tä ngurun sribere ne kwe ñö, cable ñotra kräke aune jondron mada mada rabadre nemen kä ükaninte nünankäre ken yekänti. Ju ükaninte nünankäre ken ye tuin menteni. Ju ne kwrere sribedi 50 mada.

16 junio 2015 (Kä ükaninte nünankäre ken)

Ju mikani nünankäre ken ye kwati känti ni iti tä tubo ükete ne kwe ñö rabadre yete.

16 junio 2015 (Kä ükaninte nünankäre ken)

Kä kädrikri yekri üai bä dianinkä: ju nünankäre ken ye ükaninte mrä. Kätä ükaninte ye abokän ju mada mikakäre. Kise ngeberekri ju sribeta ye abokän känti jondron mikadi aune kä ükaite mrökäre. Sukursal ye abokän käi ükaite kä tuin ükaninte bä mentere yete.

16 junio 2015 (Kä ükaninte nünankäre ken)

Meri iti sribikä tä cable fibra óptica ye ketekä cuarto telecomunicación yekänti. Kenanbe red informática aune Internet ribe nämene sribi ükatekäre kwin, blitakäre sukursal mada ben aune kukwe jökrä ükatekäre central mundial tä ribere ye erere.

6 julio 2015 (Sukursal käi ükaninte)

Ni arqueólogo tä GPS yebiti kä mike ñärärä, medente ngurun sribedre kwe yekäre. Ngurun ye köböire nitre arqueólogo raba kä mike ñärärä kwin sribi kömika jämi ye känenkri. Nitre Roma nükani nünentubu kä Chelmsford ye ken, akwa ngurun sribebarera 107 yekänti jondron kira ñaka kwen jire.

6 julio 2015 (Kä ükaninte jondron ükakäre)

Jukwe kräbäre ye tikakata. Kä yekänti ju ruäre ükateta aune mikata jondron sribikäre ye mikakäre. Kä nekänti oficina mikadi ken aune kä ükaite nitre dimikakäre.

6 julio 2015 (Kä ükaninte jondron ükakäre)

Camión yebiti dobro kitata tibien kä mikakäre kiare.

7 julio 2015 (Sukursal käi ükaninte)

Kä 34 hectárea kä Gran Bretaña yekänti ye tuin menteni mötörikri. Karo jie bäri kri tä känime yete, akwa ñaka tuin foto yebätä, ji ye niken avión tä nüke yekänti, ru tä nüke yekänti aune niken mate juta Londres yete.

23 julio 2015 (Sukursal käi ükaninte)

Ju nämene mikani käne ye nitre sribikä tä dikente kä ükatekäre sukursal mrä sribekäre.

20 agosto 2015 (Kä ükaninte jondron ükakäre)

Grúa däbä 60 tonelada tä jondron kä ketarekä ükete. Jondron kä ketakakäre mada ye tuin menteni. Yete oficina tädi abokän känti sribi nuainta ye köböikitadi.