Känändre nekänti

Ju Ja Ükarakrö nitre testiko Jehovakwe millón krati kräke

Ju Ja Ükarakrö nitre testiko Jehovakwe millón krati kräke

Kä 1999 nükebe 2015 yete, nitre testiko Jehovakwe Ju Ja Ükarakrö sribebare 5,000 biti bäri Centroamérica * aune México yekänti. Nitre testiko Jehovakwe kwati krubäte aune nitre mada nünanka kä yekänti tä Ju Ja Ükarakrö ribere 700 biti bäri.

Mekera konkrekasion nünanka kä nekänti ñaka nämene nuäre kräketre Ju Ja Ükarakrö sribekäre. Ñodre, México nitre Testiko bäsi jökrä nämene gätä sribere ju jeñe kwetre yete. ¿Ñobätä? Kukwe keteitibätä, kä kwati krubäte te gobran kukwe ükaninte ne kwe nitre kukwebätä ñaka rabadre kä kökö Ju Ja Ükarakrö sribekäre. Akwa, kä 1990 yete kukwe ye kwitani, ye ngwane nitre testiko Jehovakwe jatani Ju Ja Ükarakrö sribere krubäte. Akwa, sö nämene niken kabre ta aune ju ye nämene nemen bare ietre.

Sribi nuainta bäri krubäte

Kä 1999 ye ngwane sribi nuainbare bäri jötrö, kukwe ükaninte mrä Ju Ja Ükarakrö sribekäre yebätä; yete ja känenkäre nitre braibe Ju Ja Ükarakrö sribekä, Ju Ja Ükarakrö sribebare juta känti ngwian ñaka krubäte ye kräke, ñodre México aune juta keta kükü Centroámerica yekänti. Kä 2010 yete ja känenkäre, sribi meden nuainta kä yekänti ye sukursal México tä tuinbiti.

Nitre braibe Ju Ja Ükarakrö sribekä tätre niken kä ñaka nuäre rabakäre känti Ju Ja Ükarakrö sribere ye ngwane tätre ja tuin kukwe ñaka nuäre ben. Ñodre, nitre braibe Ju Ja Ükarakrö sribekä juta Panamá yete, nikani rüte ora krämä mrente ta rabakäre sribi käi yekänti. Kä Chiapas juta México yekänti, nitre braibe Ju Ja Ükarakrö sribekä nikani rü kwinta yebiti jondron keta kabre ngwena Ju Ja Ükarakrö sribekäre kä ñaka nuäre rabakäre yekänti.

Kukwe kwin tä nemen bare

Nitre ñaka testiko ye töta nemen Ju Ja Ükarakrö mrä tuai nemen bare tätre nüne yekänti. Ñodre, ni iti nünanka Honduras käkwe niebare nitre testiko Jehovakwe jämi Ju Ja Ükarakrö kä ruäre känti sribere ye ngwane nitre kwati käkwe kä ye ngwanintari ie tö namanintre fiesta käi sribei yete. Akwa, niara kräke kukwe ye ñaka namani debe. Ye medenbätä, nitre Testiko tö namani Ju Ja Ükarakrö sribei kä yete niebare ie aune niebare kwe: ¡Kwin krubäte!

Kä keta kabre känti, nitre Testiko tätre sribire ja dibiti tä nemen tuin kwin nitre kwati ie. Ni iti nünanka Guatemala käkwe niebare: “Nierare meritre tä sribire mrö sribebätä. Akwa, Ju Ja Ükarakrö sribeta ye känti nitre brare aune merire tätre sribire ja erebe. Meritre tä sribire hierrobiti aune üma mrite ju sribekäre siba. Ye tä ti töi mike ñan krütare”. Ye medenbätä, nitre nünanka ju sribeta ye bäre tä nemen ja töbiti mrö aune tomana kökö nitre sribikä ye kräke.

Ju Ja Ükarakrö sribeta bä ño ye tä nemen tuin kwin nitre kwati ie. Nicaragua yekänti ni iti ju sribekä käkwe niebare ni sribikä alcalde ie Ju Ja Ükarakrö sribeta bä nuäre aune sribeta jondron ju sribekä kwin krubätebiti. Ne kwrere ju mada sribe ñaka kä nekänti niebare kwe.

Erametre, nitre testiko Jehovakwe töta nemen ju kwin ie Ngöbö mikakäre täte. Ne madakäre, Ju Ja Ükarakrö mrä sribeta ye ngwane nitre ja tötikaka Bibliabätä tä nemen bäri juto nänkäre gätäbätä. Ja mräkätre konkrekasion México ruäre käkwe nitre braibe Ju Ja Ükarakrö sribekä dimikani käkwe niebare kä jutobiti: “Nunta debe bien krubäte Jehová ie tä sribi bä nuäre bien nuaindre nie niara mikakäre kri aune käikitakakäre”.

^ párr. 2 Dicionario Merriam-Webster’s Collegiate tä kä Centroamerica ye kädekete jatäri, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, aune Belice.