Känändre nekänti

Jondron bä keta kabre kena kä Filipinas yebätä (febrero 2014 nemen mayo 2015)

Jondron bä keta kabre kena kä Filipinas yebätä (febrero 2014 nemen mayo 2015)

Sukursal juta Filipinas nemenkä kä Quezón City yekänti ye nitre testiko Jehovakwe tä üketeta aune ruäre sribere mrä. Tärä aune täräkwata tä blite Bibliabätä abokänbiti kukwe drieta Filipinas yete, nengwane imprimita sukursal Japón yete. Ye medenbätä, ju te imprenta nämene ye ükateta bätä yete Oficina jondron bä sribekäre aune ju sribekäre (LDC), departamento Computadora, Oficina jondron ükatekäre, Oficina Tärä Juankäre aune Oficina Känti Kukwe Kwitata, ye mikai kä yekänti. Sribi meden meden nuain jatani febrero kä 2014 nemen mayo 2015, kä te täräkwata imprimi nämene aune ju mada yebätä ye bä keta kabre dianinkä. Sribi keta kabre ye mikadre krüte täte octubre 2016 yete.

Sukursal Filipinas rabadre bare ño, üai bämikata. Ju meden ükateta aune meden sribeta mrä abokän krörö:

  • Ju 4 (Nünankäre)

  • Ju 5 (Oficina Känti Kukwe Drie Jie Ngwanta, Oficina Känti Video aune Kukwe grabata)

  • Ju 6 (Oficina kä ükatekäre bä nuäre jubäre, Kä sribikäre metal yebiti, karo ükate käi)

  • Ju 7 (Departamento Computadora, Kä jondron ükatekäre, Oficina Tärä Juankäre, Oficina Känti Kukwe Kwitata aune Oficina jondron bä sribekäre aune ju sribekäre)

28 febrero 2014​ (Ju 7)

Nitre tä niken sribire köbö ruäre te, tä fibra de vidrio ye miniente blaticote ne kwe tädre nötare. Tätre dän aune jondron mada kite jabätä ja kwata kriemikakäre jondron yebätä.

2 abril 2014​ (Ju 7)

Kä sribeta video grabakäre nitre juta Filipinas blite kisebiti kräke, ye kwinta nibira bare. Kä mäkä mikaninte kwin yete jondron mikai kä mikakäre ngire aune tibo ne kwe kä tädre debe näre.

21 octubre 2014​ (Sribi nuainta Quezón City yekänti)

Kä muanta tibienta jondron mikakäre ne kwe ñö tibo tädre ju keta kabre yete.

19 diciembre 2014​ (Puente nänkäre ju 1, 5 aune 7 yete)

Puente ne jue ketaibiti täte aune ye rabai nänkäre kä ruäre känti. Mrö ria käi abokän nemenkä ju 1 yete nitre rikai arato. Nitre 300 sribikä ja töi jeñebiti ju 7 yete, ye kräke puente ye rabai kwin krubäte.

15 enero 2015​ (Ju 5)

Grúa däbä 50 tonelada tä jondron kainkä mikakäre ju dokwäte kwin. Nitre sribikä empresa madate yei grúa bätäkä ngwarbe ngwan gare.

15 enero 2015​ (Ju 5A, kä mada sribebarebätä)

Kä mada sribebare ye tä mikani kubu jabiti aune tä 125 metro kwata kri (1,345 pies cuadrado), kä yekänti kä narakrö krobu, escalera aune ascensor sribebare. Kä mada yete kä narakrö aune escalera mikani ye köböire ju 5 nemenkä ken ye tä kwata kri. Ascensor ñaka mikani ju 5 yete ye köböire jondron ngö ñaka nemen krubäte video aune jondron mada grabata yete.

15 enero 2015​ (Ju 5A, kä mada sribebarebätä)

Nitre sribikä tä varilla hierrore mike aune ja kriemikata kwetre ñänä yebätä. Enero bämän krobu ye bitikäre rare kä nemen ngire krubäte, 29 grados centígrados (84°F) aune abril 34 grados centígrados (93°F).

5 marzo 2015​ (Ju 5)

Jukrä rabadre bäri dite yekäre kri mikatabätä. Ju 5 yete krinkwata 800 näre mikanibätä.

17 marzo 2015​ (Ju 5)

Nitre sribikä tä cemento mrite jä okwla yebe. Sribi ne nuainkäre nitre 100 biti bäri käi Australia, Canadá, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Japón aune Nueva Zelanda tä kite sribikäre ja töi jeñebiti.

25 marzo 2015​ (Ju 5)

Ju dokwä 5 jue mikata jondron metal yebiti. Oficina Kukwe Kwitakäre nämene käne ju 5 yete. Ju 5 ye ükateta ne kwe Oficina Känti Kukwe Drie Jie Ngwanta aune Oficina Känti video aune kukwe grabata ye mikakäre.

13 mayo 2015​ (Ju 5)

Meri sribikä tä metal ye tikekä jondron bolore metal tikaraka yebiti, metal tikakata ye mikadi oficina gräre.