Känändre nekänti

Nitre testiko Jehovakwe käkwe kä Rostov del Don ye mikani bä nuäre

Nitre testiko Jehovakwe käkwe kä Rostov del Don ye mikani bä nuäre

Köbö 20 mayo kä 2015, ni iti juta ngübabitikä kä Rostov del Don bäri kri mötörikri kä Rusia yekänti, käkwe tärä tikani debe biankäre aune kwin niekäre nitre testiko Jehovakwe ie, ñan ñobätä aune sribibare kä jutobiti kwetre kä mikakäre bä nuäre juta yete.

Sribi köböi kitani yete nitre testiko Jehovakwe konkrekasion ketabokä käkwe sribibare jondron kämekäme nikanina ngwarbe ükakrökäre ji ngrabare aune ñö käräbare aune ora kratibe te jondron kämekäme nikanina ngwarbe ükaninkrö kwetre bolsa 300 näre ye bitikäre karo nikani ngwena.

¿Ñobätä nitre testiko Jehovakwe namani juto nitre jökrä nünanka bäre ye dimikakäre? Raisa kä 67 biti tä niere: “Ti ñaka törbaba rabai küde mriani jerekäbe jabätä. Juta tikwe tädre ükaninte kwin mrebe ne kwe ni jökrä rabadre nüne kwin ie ti tö. Sribi nuainbare nunkwe ye namani gare ni ruäre aibe ie ye ti ñaka töibikare. Kätä juto tibätä ñobätä ñan aune Jehovakwe ye tuani”. Ni mada testiko kädekata Aleksander käkwe niebare: “Nun ñaka kä denkä jai kukwe driekäre aibe ñakare aune nunta sribire nitre nünanka nun bäre ye kräke arato. Kätä juto tibätä aune ja ruin kwin tie tita nitre ti bäre ye dimike ngwane”.

Nitre Testiko jutuabare sribire nitre madai angwane, nämenentre sribire töi bökänbiti nükani gare ietre. Ni iti nünanka juta yete ie namani gare nitre Testiko nämene sribire ye ütiä bian ñaka nämene ietre ye käkwe ni ye töi mikani ñan krütare ye medenbätä, sribibare kwe siba arato. Aune biti niebare kwe: “Kä ükadrete kwin aune bä nuäre ye kätä kä mike juto nibätä ye ti ñaka nämä töbikebätä”. Niebare kwe arato: “Mun ruäre ñaka nüne nete akwa mun jatani ja dimike sribire kä ükatekäre”.

Nitre Testiko braibe käkwe jondron kämekäme nikanina ngwarbe ükaninkrö kabre krubäte ye jutuabare ni iti sribikä juta yete ie. Üai dianinkä kwe, “mikakäre tuare ni madai ne kwe sribidre ño ye rabadre gare ietre niebare kwe”.