Känändre nekänti

Monsotre kia kwati krubäte tä niken Tärä tikwe ye ngwena jai kwelate

Monsotre kia kwati krubäte tä niken Tärä tikwe ye ngwena jai kwelate

Tärä kädekata Tärä tikwe tä blite Bibliabätä ye sribebare kukwe pangasinán yebiti kä 2012 yete, kukwe yebiti blitata juta Filipinas yekänti, aune Departamento de Educación juta yete kräke tärä ye namani kwin krubäte. Ye medenbätä, Departamento de Educación ye kukwe ükaninte ne kwe kwela jökrä känti monsotre kia tötikadre kukwe kwetre yebiti. Kä nengwane, monsotre kia kwati ie kukwe kwin nemen gare tärä ye köböire.

Juta Filipinas yekänti blitata kukwe 100 jene jene biti bäri, aune kukwe medenbiti monsotre tötikadre metrere kwelate yebätä nitre blitabarera bä kabre jabe kä kwati krubäte te. Departamento de Educación ye niebare kä 2012 yete “monsotre kia tötikata kukwe kwetre yebiti [...] yei kukwe tä nüke gare bäri kwin aune bäri jötrö”. Yebätä gobrantre kukwe ükaninte ne kwe monsotre kia tötikadre kukwe kwetre jene jene yebiti.

Kukwe pangasinán ye dianinkä monsotre tötikakäre kwelate arato. Akwa, director kwela keteiti känti käkwe niebare: tärä aune täräkwata ñaka nämene kwitani krubäte kukwe pangasinán yebiti. Aune ye bätäräbe tärä kädekata Tärä tikwe tä blite Bibliabätä ye sribebare kukwe pangasinán yebiti. Nitre testiko Jehovakwe gätä kri nuainbare köbömä noviembre  2012 ye ngwane tärä ye mikani tuare.

Tärä ye imprimibare 10,000 näre döräikäre gätä kri yete. Nitre rüne aune monsotre kia yebätä kä namani juto krubäte, ñobätä ñan aune tärä ye sribebare niaratre kukweibiti. Ja mräkä aune ja ngwai tä gure jabe käkwe niebare: “Tärä ye nüke gare kwin krubäte monsotre kia nunkwe ie, yebätä töta nemen ñäkäi krubätebätä”.

Gätä kri ye bitikäre, nitre Testiko ruäre nikani Tärä tikwe ye ngwena kwelate kä Dagupan yekänti. Nitre dirikä kwelate tö namani tärä aune täräkwata ie kukwe pangasinán yebiti yebätä tärä ye käi namani juto krubäte. Tärä ye käräbare 340 biti bäri kwela ye kräke, aune drekebe ngwarbe diri jatani tärä yebiti monsotre kia ye kitakäre ñäke kukwe kwetre yebiti.

Tärä yebiti monsotre kia tötikata ye käi juto nitre testiko Jehovakwe yebätä. Ni iti tärä ne kwitaka arato käkwe niebare: “Tärä aune täräkwata sribedre nitre kukwei yebiti ne kwe matadre brukwäte ye ütiäte krubäte ye garera mekera nunye. Ye medenbätä, nun Testiko tä ja di ngwen krubäte Biblia aune tärä bätä täräkwata tä blite Bibliabätä ye kwitakäre kukwe keta kabre jene jene yebiti”.