Känändre nekänti

Tätre näin mrente ta kukwe driekäre

Tätre näin mrente ta kukwe driekäre

Mar del Norte yete ngutuä mrente tärä kabre abokän kädekata Halligen, ye abokän nemenkä kä nedrinkri Schleswig-Holstein (Alemania) yekänti. Ngutuä mrente jene jene yekänti nitre 300 näre tä nüne. ¿Nitre Testiko tä dre nuainne kukwe Bibliabätä ye mikakäre gare ietre? (Mateo 24:14.)

Ruäre tätre niken barcote. Akwa rabakäre ngutuä mada mrente yekänti Testiko ruäre tätre niken gürere. Mren nemen ngrötö ye ngwane täte ta tätre näin cinco kilómetros (tres millas) näre rabakäre yete. ¿Nemen bare ño ietre?

Tätre mren ngübare nökröte

Ñongwane mren tä nirien o tä nökröte ye ngübata kwetre. Mar del Norte, kä Halligen yete batire batire ora krä ti mren tä nirien o nökröte tres metros (10 pies) näre. Mren tä ngrötö ye ngwane kä nemenkä ngwarbe kwata kri aune yebiti nitre Testiko tä niken gürere rabakäre ngutuä mrente ketamä yekänti.

¿Kukwe meden ben tätre ja tuin? Ulrich, ni ie ji gare tä nitre Testiko jie ngwen, niara tä niere: “Nun rabadre ngutuä mrente krati yekänti, nunta näin ora krobu jire. Käre nunta niken ngoto butiere. Ye kwrere bäri nändre kwin mren tä ngrötö yete ta. Akwa kätä nemen tibo ye ngwane nunta bota kite ja ngotobätä”.

Kä bä nuäre mrusaikäre. Ulrich tä niere: “Nunta nemen planeta madakänti nemen ruin nunye. Kä ruäre dobrokwäre, jä krubäte aune kian ngätä nirien mrente känti ta nunta niken. Nukwä mrenbiti, mesele aune jondron nire mada mada kwati krubäte nemen tuin nuen”. Ñö neketaninkä kia kia abokän kukwe Alemán yebiti kädekata Priele yete ta nitre Testiko tä niken ruäre ngwane.

Akwa ñaka nuäre nändre ietre kä yekänti ta. Ulrich tä mike gare: “Kä nemen mutare ye ngwane nun raba nete, yebätä käre nunta jondron ngwen ja jie ngwankäre ne kwe nun ñaka riadrete. Arato, nun ñaka raba ngrötöte. Ora nuäi ngwane nun rikadre ne kwe mren ñaka nun ketadrekä ye ererebätä nunta yäke”.

Ngutuä mrente Halligen, yekänti kukwe drieta

¿Ja di ngwanta krubäte yebätä dre kwin tä nemen bare? Rua abokänbiti kä nämene 90 aune käre nämene ñäke täräkwata Ni Mikaka Mokre aune ¡Despertad! yebätä, Ulrich kukwe ne niebare rua yebätä: “Bati nun ñaka janama känti ne ñan ñobätä aune kä rababa raire nunbiti. Akwa nun rikabata ye ngwane rua ye rikaba nun jiebiti bicicleta yebiti, aune nun rakatariba ie angwane nieba kwe nunye: ‘¿Mun ñaka bike täräkwata Ni Mikaka Mokre bien tie ya?’. Nunkwe bianba ie kä jutobiti”.