Känändre nekänti

Kukwe Bibliabätä tä nüke nitre nünanka mente ngwitärikri yekänti

Kukwe Bibliabätä tä nüke nitre nünanka mente ngwitärikri yekänti

Kä 2014 yete, Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Ngübabitikä kukwe mrä ükaninte kukwe Bibliabätä mikakäre gare nitre nünanka mente ngwitärikri Europa aune Norteamérica yei (Hechos 1:8). Kukwe ükaninte metrere käne kä ruäre Alaska (Estados Unidos), Laponia (Finlandia), Nunavut aune Noroeste (Canadá) yekänti.

Kä kwati krubäte te, nitre testiko Jehovakwe nämene niken kukwe driere kä mente ne känti. Akwa nämene nemen kä braibe te, ye medenbätä nämene täräkwata dianinkä Bibliabätä aibe mikete.

Kukwe ükaninte mrä nebiti, sukursal tä sribi nuainta nitre testiko Jehovakwe kä mente ngwitärikri tuinbiti tä nitre sribikä köbö täte (prekursor) nübaire nemen sö krämä te kä ne erere känti. Nitre nünanka kä yekänti törbadre ja tötikai Bibliabätä ngwane nitre prekursor raba nemen yete aune raba gätä nuainne nitre jökrä kräke arato.

Erametre, nünandre kä ngwitärikri yekänti, angwane ja tuata kukwe ñaka nuäre ben. Prekursor nibu juani kä Barrow (Alaska) yekänti, iti abokän nämene nüne kä nemenkä mötörikri California yekänti aune iti mada nämene nüne Georgia (Estados Unidos) yekänti, kä ye abokän krube. Kä ñüre Barrow yekänti ngwane, kä nemen tibo krubäte (38°c bajo cero) kukwe yebe niaratre ja tuani. Akwa yebiti ta sö braibe te kukwe driebare kwetre nitre 95% näre nünanka juta yekänti ie aune namanintre ni nibokä tötike Bibliabätä. Ñodre, ni iti bati kädekata John. Niara aune kukwe muko kwe tätre ja tötike tärä Dre drieta erametre Bibliakwe yebätä, aune John niena blite ja ketamukotre kwe aune nitre sribikä ben yebe kukwe nüke gare ie yebätä. Arato, täräkwata Texto ja tötikakäre köbö kwatire kwatire yebätä tä ñäke, Aplicación JW Library tä teléfono kwe yete yebiti.

Ji ñaka kwin rabakäre Rankein Inlet, kä Nunavut (Canadá) yekänti, yebätä nitre gure sribi prekursor nuainkä, nikani rü kwinta te nitre esquimal käi yekänti aune nitre kwati namani ja tötike bentre. Video kädekata, ¿Gätä nuainta ño nunkwe? mikani tuare kwetre, ye bitikäre ni iti käkwe ngwantaribare ñongwane Ju Ja Ükarakrö sribei yete. Niebare kwe arato: “Ti tädi nete Ju Ja Ükarakrö sribei ngwane, ti näin gätäbätä”.

Nitre prekursor nibu juani Savukoski (Finlandia) yekänti käkwe kukwe ne niebare: “Kä tibo krubäte aune nieve näkäin krubäte tibien. Kä yekänti jondron bura kwrere tä kräjätä biti bäri ni nire yebiti ta”. Akwa nitre prekursor käkwe niebare arato “nun nükani kä kwin dirikäre näire”. ¿Ñobätä? “Nunkwe kukwe drieba kä jökrä känti töi kwinbiti. Ji niken ni ngwena kä ruäre känti aune kä mente kokwäre yebiti nieve krubäte ye nunta denkä jite. Kä tibo krubäte yebätä nitre tä bäri ja gwirete”

Nunta ja di ngwen kukwe metre Bibliabätä mike gare kä mobe ngwitärikri känti ye tä nitre ruäre mike ñan töi krütare. Ñodre nitre prekursor nibu käkwe blitabare meri sribikä alcalde juta Alaska yete ben, ye bitikäre niara käkwe kukwe kwin kädriebare nitre Testiko ben niebare kwe Internet yete aune täräkwata, ¿Dre abokän Gobran Ngöbökwe? ye üai mikani kwe yete arato.

Haines (Alaska) yekänti, prekursor nibu käkwe gätä nuainbare biblioteca nitre jökrä kräke yekänti, nitre ni kwä nükani gätäbätä. Periódico kä yekänti käkwe niebare ni brare nibu nünanka Texas aune Carolina ngwitärikri nükani jutate nitre tötikakäre gwirete. Kukwe niebare mrä krörö: “Nire törba kukwe mikai gare bäri jai raba jw.org mike ñärärä”.