Nunta kukwe driere

KUKWE DRIERE

Kukwe Bibliabätä tä nüke nitre nünanka mente ngwitärikri yekänti

Kukwe keta kabre ñaka nuäre yebiti ta, nitre testiko Jehovakwe tätre kä denkä krubäte jai kukwe driekäre mente ngwitärikri, nitre tö ja tötikai Bibliabätä ye dimikakäre.

KUKWE DRIERE

Kukwe Bibliabätä tä nüke nitre nünanka mente ngwitärikri yekänti

Kukwe keta kabre ñaka nuäre yebiti ta, nitre testiko Jehovakwe tätre kä denkä krubäte jai kukwe driekäre mente ngwitärikri, nitre tö ja tötikai Bibliabätä ye dimikakäre.

Nitre blitaka kukwe keta kabrebiti kä Canadá yekänti yei kukwe Bibliabätä drie nibira

Nitre testiko Jehovakwe tä kukwe Bibliabätä driere nitre kwati blitaka kukwe madabiti yei ne kwe itire itire ie kukwe rabadre gare Ni ni Sribekä yebätä niaratre kukwei yebiti.

Täräkwata driebare nitre amerindio yei kukwe nuainbare Nueva York yekänti

Nitre testiko Jehovakwe kätä täräkwata sribere nitre blite kukwe amerindio ye kräke ye mikani tuare jondron täräkwata mikakäre tuara yebiti köbö “Nunta nitre kain ngäbiti” 2015 yete aune ye namani tuin kwin nitre kwati ie

Tätre näin mrente ta kukwe driekäre

Nitre testiko Jehovakwe tä kukwe bä jene nuainne kukwe driekäre nitre nünanka ngutuä mrente jene jene Halligen yete yei

JW.ORG ye mikani tuare Feria del Libro nuainbare kä Toronto yekänti

Nitre testiko Jehovakwe käkwe tärä aune täräkwata ye driebare, video mikani tuare aune kukwe känä raba ño Internet jw.org yete ye driebare kwetre. ¿Nitre nükani ye käkwe dre niebare?

Jondron tärä mikara tuadre ngwan raba kwäräkwärä ye niena 165,000 biti bäri nunkwe

Metrere nitre testiko Jehovakwe tä kukwe Bibliabätä driere ju ju te, akwa jondron tärä mikara tuadre ngwan raba kwäräkwärä ye köböire kukwe kwin namanina bare.

Kukwe driebare kä jökräbiti tibien täräkwata chi döräikäre yebiti jw.org ye mikani gare

Sö agosto 2014 yete, nitre testiko Jehovakwe kä jökräbiti tibien ye käkwe täräkwata chi döräibare Internet käi jw.org ye mikakäre gare. ¿Ye köböire dre dre namani bare?

Video oto kia: Kwin krubäte jataninta ja jiebiti

Kukwe ükaninte kukwe driekäre Manhattan, Nueva York, ye köböire tärä aune täräkwata tä nemen nitre kwati kisete ye mike ñärärä.