Kukwe nieta Bibliabätä ja jie ngwankäre

KUKWE NIETA BIBLIABÄTÄ JA JIE NGWANKÄRE

Ti nämä jondron nuainne ye rababa tuin blo krubäte tie

Dmitry Korshunov nämene dö ñain, akwa jatani ñäke mantre jetebe Bibliabätä. ¿Dre käkwe niara dimikani ja töi kwite?

KUKWE NIETA BIBLIABÄTÄ JA JIE NGWANKÄRE

Ti nämä jondron nuainne ye rababa tuin blo krubäte tie

Dmitry Korshunov nämene dö ñain, akwa jatani ñäke mantre jetebe Bibliabätä. ¿Dre käkwe niara dimikani ja töi kwite?

Ti tare krubäte Jehovakwe

Crystal nämene chi ngwane küdrebarebätä, Bibliakwe niara dimikani ño ja kete Jehovabe aune nüne kwin. ¿Bibliakwe dimikani ño?

¿Däri mikadre ja kwatate yebätä nitre ni kräkäi mikaka tä dre niere kä nengwane?

Nitre testiko Jehovakwe ñaka däri mike ja kwatate yebätä ñäkätä rüere. ¿Nitre ni kräkäi mikaka ruäre ye tä dre niere ni ñaka däri mike ja kwatate yebätä?

Jondron bäri kwin ti käikitadrekä ye kräke

Meritre mada ngwarbe ye erere Mina Hung Godenzi nämene nüne akwa batibe käikitaka namanina. Akwa nämene tö ngwen dre dre ie ye erere ñaka namani bare kräke.

Kukwe ketamä ngwantariba tie käkwe ti töi kwitaba

Monsotre ie Doris Eldred nämene dirire kwelate ye iti jatani tötike Bibliabätä angwane, kukwe ngwantari nämene kwe ye namani gare ie.

Matare ti raba nitre mada dimike ruin tie

Julio Corio juruainbare tare krubäte aune Ngöbö töi ñaka namanina niarabätä namani ruin ie. Akwa ñäkäbare kwe Éxodo 3:7 yebätä angwane ja töi kwitani kwe.