“Nitre ja mräkäre tä fiesta nuainne kwrere.” Kukwe ne niebare kena periódico Frankfurter Rundschau yebätä. Nitre jökrä nämene gätä yete yei ja namani ruin kore.

Karla nünanka Puerto Rico käkwe niebare: “Ti nämä ja gwirete kwrere rababa ruin tie”.

Sara nünanka Australia käkwe niebare: “Ti janama juta madate ti mräkätre tuinbiti kwrere rababa ruin tie”.

¿Ñobätä ja namani ruin kore ietre? Ñobätä ñan aune gätä kri känti nitre juta madate nübaita, ye nuainbare kä Commerzbank-Arena Fráncfort Meno (Alemania) yekänti, köbö 18 nemen 20 julio 2014 yete. Gätä yebätä bäsi nitre 37,000 kwani.

Gätä ye nuainbare ne kwe nitre ja ükaninkrö ie kukwe Bibliabätä ye rükadre gare. Ñäkäbare Bibliabätä, kantabare, orabare, kukwe ketebu bämikani tuadre aune kukwe ütiäte Bibliabätä kädriebare ye ükaninte gätä ye kräke.

Nitre Testiko Alemania aune ja mräkätre 3,000 nübaibare abokän käi Australia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Grecia, Líbano, Serbia aune Sudáfrica nämene ja ükaninkrö yete. Arato, nitre 234 Testiko nünanka juta 70 jene jene te, sribi keta kabre Ngöbökwe nuainkä ruäre sribikä misionero nämene siba yete.

Kukwe ruäre kädriebare ye mikani tuare Internet yebiti kä 19 jene jene te Alemania aune kä ruäre Austria aune Suiza yekänti. Nitre 204,046 käkwe kukwe ye tuani aune kukwe nuabare.

Tätre keteitibe

Kä Fráncfort yekänti, kukwe kädriebare ye nuainbare kukwe inglere alemán, aune griego yebiti. Kä madakänti ja ükakröbare, kukwe kädriebare ye kwitabare kukwe 17 jene jenebiti köbö ye arabe te, nuainbare arato kukwe árabe, chino, tamil, turco aune nitre blitaka kisebiti juta ketebu känti ye kräke.

Nitre testiko Jehovakwe tä blite kukwe jene jenebiti, nüne juta jene jene te, ñaka nüne ja erebe akwa tätre keteitibe. Ja tare ye köböire tätre keteitibe (Juan 13:34, 35). Tätre ja mike tuin jai ni ja mräkäre erere.

Tobías nünanka Gran Bretaña käkwe niebare: “Nüke gare nunye nun ja mräkäre ye abokän tä kä jökräbiti tibien. Nunta juta jene jene te akwa nun jökrä tä ja mäke kwin”.

Davianna nünanka Puerto Rico käkwe niebare: “Nitre Testiko nünanka juta 20 biti bäri ye rababa gare tie. Nunta Jehová aune ni mada tarere ye köböire nunta keteitibe”.

Malcom nünanka Australia käkwe niebare: “Tikwe ja mikani Testiko ye ngwane käre ti nämä ñäke kukwe ruärebätä aune video tä blite ja mräkätre kä jökräbiti tibien yebätä ye tuin. Akwa, nita ja mräkätre kä jökräbiti tibien ngätäite ye abokän dre gärätä ye nüke gare tie matare. Tödeka tikwe tä bäri dite”.

Kani ngäbiti kwin ye ñaka käi rikwitaikäbiti

Konkrekasion 58 kä Fráncfort yekänti aune konkrekasion mada käkwe jondron biani aune kukwe ükaninte kwetre kä mikakäre juto ja mräkätre nübaibare yebätä.

Cynthia nünanka Estados Unidos käkwe niebare: “Ja mräkätre ja töi mikaba kwin nun ka ngäbitikäre. Nun rababa tare kwetre, ja töi mikaba kwin aune mantiame kwetre nun kräke ye ñaka käi rikwitaikä tibiti”.

Simon nünanka Alemania käkwe niebare: “Nun nämä yekänti ja mräkätre rababatre ja tarere aune kötakwe nämä kwäräkwärä. Kukwe keta kabre rababa gare nunye niaratre itire itire yebätä”.

Amy nünanka Australia käkwe niebare: “Kukwe nämä ükaninte derekri kä ngwankäre juto jabätä ye käkwe mikaba gare, nun testiko Jehovakwe ye tä kä denkä jai ja näkwitakäre arato. Kä ngwandre ño juto jabätä ye gare nunye”.

Jondron biani abokän ñaka käi ni kwitekä jire

Gätä kri känti nitre juta madate nübaita ye nuainbare juta keta ökän te, kä Fráncfort yekänti nuainbare keteiti.

Ni iti nämene gätä kri yebätä ie ja namani ruin ño ye ngwantaribare ie angwane niebare kwe: “Mä mräkä tärä kä madakänti ye ñaka gare mäi aune batibe mun gätädre jabiti aune mä mräkä ye käkwe mä kadre ngäbiti kwin, ye käkwe kä mikadre juto mäbätä, ¿ñan ererea? Nitre mä mräkäre 37,000 rabadre gare mäi ye ngwane ja rabadre ruin ño mäi ye bämike ja töite. Ye erere ja ruin tie nete”.