Känändre nekänti

¿Watch Tower Bible and Tract Society ye abokän dre?

¿Watch Tower Bible and Tract Society ye abokän dre?

Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania ye abokän nitre ruäre dianinkä kukwe ükatekäre gobranbe akwa ñaka ngwian ganainne, gobran Pensilvania (Estados Unidos) kukwe ükaninte ye ererebätä nitre ye dianinkä kä 1884 yete. Nitre ye köböire nitre testiko Jehovakwe tätre kukwe ükete gobranbe sribi nuainta kwetre ye nuainkäre kä jökräbiti tibien, ñodre Biblia aune tärä bätä täräkwata sribekäre.

Kukwe ükaninte kwetre ye ererebätä, Watch Tower ye tä “kukwe driere, nitre tötike aune dimike”. Töita metrere “kukwe drieta ye jie ngwankäre aune nitre tötike Gobran Ngöbökwe tä Jesukristo kisete yebätä”. Ni nübaita ye aibe ngwane ni raba sribire siba, nikwe ngwian mikadre nuäi ye ñan ai köböire. Nitre dianinkä kukwe ükatekäre gobranbe bätä nitre jie ngwanka ye tätre sribi ruäre nuainne Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Testiko Jehovakwe Ngübabitikä ye dimikakäre.

Nitre mada dianinkä kukwe ükatekäre gobranbe

Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania ye ñan aibe tä nun testiko Jehovakwe yekwe, ñakare aune kukwe keta kabre tä ükaninte juta jene jene te. Ruäre kädekata “Watch Tower”, “Watchtower” o kukwe ye kwitata.

Nitre dianinkä kukwe ükatekäre gobranbe ye ükaninte, ye köböire nunkwe kukwe keta kabre nuainbarera. Ñodre:

  • Kukwe tikata aune tärä sribeta. Nunkwe Biblia sribebarera 220 millón näre aune nunkwe tärä o täräkwata tä blite Bibliabätä sribebarera 40 mil millón näre kukwe 900 jene jenebiti. Internet käi jw.org ye köböire nitre raba ñäke Bibliabätä kukwe 160 jene jenebiti bäri aune ye ütiä kärä ñaka, kukwe ruäre ngwantarita ye raba mike gare jai ñodre, “¿Dre abokän gobran Ngöbökwe?”.

  • Nitre tötikata. Nunta nitre tötike Bibliabätä. Ñodre, kä 1943 yete ja käne nitre tötika jatani Kwela Galaad Watchtower Ja Tötikakäre Bibliabätä yete, ye köböire nitre testiko Jehovakwe 9,000 tätre sribire misionero erere o tätre sribi mada nuainne kä jökräbiti tibien aune ye köböire kukwe kwin tä nemen bare. Ne madakäre, nitre kwati krubäte ruäre abokän ñaka testiko Jehovakwe ye tötikata gätäte bämän kratire kratire konkrekasionte. Nunta kukwe ükete arato nitre kitakäre bätä nunkwe tärä keteiti sribebare ne kwe nitre rabadre ja kite ñäke täräbätä aune tärä tike tärä ye tä kukwe 120 biti.

  • Nitre dimikata. Nitre köböite kukwe tare tä nakainkä o nierare kukwe tare tä nemen bare, ye ngwane nitre tä nemen jondron bäri ütiäte ribere jai ye nunta bien ietre dimikakäre. Ñodre, kä 1994 nitre kwati murie ketani Ruanda ye mräkätre nunkwe dimikani aune dobo kri nakaninkä Haití kä 2010 ye ngwane arato.

Nitre dianinkä kukwe ükatekäre gobranbe ye köböire kukwe keta kabre nuainbarera, akwa niaratre ye ñan ai köböire nunta sribi Ngöbökwe ye nuainne. Ni kristiano itire itire käkwe kukwe driedre aune kukwe Bibliabätä yebiti nitre mada tötikadre (Mateo 24:14; 28:19, 20). Ngöböta nun dimike sribi ye nuainkäre aune sribi ye mikai nirien jankunu kwe ye gare metre nunye (1 Corintios 3:6, 7).