Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Testiko Jehovakwe

ngäbere

¿Nitre testiko Jehovakwe tä diezmo bien?

¿Nitre testiko Jehovakwe tä diezmo bien?

Ñakare. Nun testiko Jehovakwe ñaka diezmo bien. Sribi nuainta nunkwe ye kräke nunta ngwian bien ja töi jeñebiti aune nireta ngwian bien ye ñaka kädekateta. Akwa, ¿diezmo biandre ye ñokänti nuain jatani? ¿Ñobätä nitre testiko Jehovakwe ñaka ye nuainne?

Kukwe Biani Nuaindre nitre Israel kirabe ie, yete nie nämene arato niaratre rabadre diezmo bien o jondron keta jätä ye bien keteiti nitre sacerdote ie. Biblia tä mike gare metre ta, nitre kristiano ñaka rabadre Kukwe ye mike täte. Ye medenbätä, diezmo biandre kä nengwane ye ribe ñaka ja dibiti nie (Hebreos 7:5, 18; Colosenses 2:13, 14, TNM).

Aisete, diezmo o jondron mada biandre ja biti ye ñaka nuainta nunkwe, ñakare aune nitre kristiano kena nämene dre nuainne ye erere nun testiko Jehovakwe tä nuainne arato. Niaratre nämene kukwe ketebu nuainne konkrekasion dimikakäre: Nämenentre jondron bien ja töi jeñebiti aune nämene kukwe Bibliabätä ye driere aune ñaka nämene ütiä kärere.

Kukwe Bibliabätä ja jie ngwankäre yebätä nieta: “Munkwe ngwian biandre nuäi nuäi btä munta töbike, ye erere munkwe bian, akwa munkwe ñan biandre ja moto ulire bti amne ñan ni mdata biamna, ñobtä ñan angwane kä nuäre nibtä ngwian bien, ni ye abko Ngöböta tarere” (2 Corintios 9:7).