Känändre nekänti

¿Ñobätä nitre testiko Jehovakwe tä niken nitre tärä kukwebätä yekänti?

¿Ñobätä nitre testiko Jehovakwe tä niken nitre tärä kukwebätä yekänti?

Nitre kwati tä näin kukwebätä ye tä käre blite kä jutobiti kukwe keta kabre Bibliabätä mikata gare yebätä. Erametre, nitre tä kukwe medenbätä ye nunta mike ütiäte jai, aune ye medenbätä nun ñaka tä nitre mike ja dibiti kukwe drieta nunkwe ye kain ngäbiti.

Kukwe mikata täte yebätä nunta blite angwane, nunta ja di ngwen kukwe nieta Bibliabätä mäträkäre ye ererebätä blite aune nunta nuainne “ja moto jämenbti” bätä nunta “ni mda mda mik[e] ütiäte jae” ye bämikata nunkwe (1 Pedro 3:15). Nitre ruäre ñaka kukwe drieta nunkwe kai ngäbiti ye gare nunye (Mateo 10:14). Akwa, nunkwe blitai nitre ben ye ngwane batibe rabai gare nunye nitre tä töbike ño. Ne madakäre, nitre itire itire ye kisete kukwe ñaka ja erebe raba nemen.

Ñodre, nitre ruäre ie jondron tä nuaindre krubäte yebätä ñaka raba blite nunbe, akwa köbö mada ngwane raba nun kain ngäbiti kwin jondron ñaka nuaindre krubäte ietre ye ngwane. Ne madakäre, nitre tä ja tuin kukwe madabe yebätä töi raba nemen kukwe Bibliabätä ja jie ngwankäre ye känene. Ye ngwane nun raba blite bä kabre bentre.