Känändre nekänti

¿Nitre testiko Jehovakwe ye kristiano?

¿Nitre testiko Jehovakwe ye kristiano?

Jän. Nun kristiano kukwe keta kabre mikata gare nete yebätä:

  • Nunta ja di ngwen nänkäre Jesús nänbare ye jiebiti aune nüne kukwe driebare kwe ye ererebätä (1 Pedro 2:21).

  • Jesukwe kukwe ütiäte nuainbare ye köböire nun diantari raba ye gare metre nunye, ñan ñobätä aune “Jesu aibe ni diantarikä. Nebti Ngöbökwe ni mda mikani ñakare jire kä nebtä ni diantarikäre” (Hechos 4:12, Kukwe Kuin Ngöbökwe).

  • Nunkwe ja mikani testiko Jehovakwe ye ngwane, nunkwe ja ngökani ñöte Jesús käbiti (Mateo 28:18, 19).

  • Jesús käbiti nunta orasion nuainne (Juan 15:16).

  • Jesús abokän tä ji dokwäre ni brare jökrä kräke ye gare kwin nunye (1 Corintios 11:3).

Ne madakäre, kukwe ruärebätä nun ñaka ja erebe nitre mada kukwebätä yebe. Ñodre, Biblia tä mike gare metre Jesús abokän Ngöbö monsoi aune ye ñaka Ngöbö nimä ye nüke gare metre nunye (Marcos 12:29, Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras). Ne madakäre, ja nire nikwe ye ñaka krüte ye nun ñaka mike era jai arato, Ngöböta nitre mike ja tare nike kä ñukwäre yete nieta ye Biblia ñaka kukwe ye mike gare jire chi, ye medenbätä nitre ji ngwanka kukwebätä ye arabe tä kukwe ükete jeñe jai, ne kwe niaratre ye mikadre bäri kri jai (Eclesiastés 9:5; Ezequiel 18:4; Mateo 23:8-10).