Känändre nekänti

¿Tikwe dre nuaindre ne kwe ti rabadre testiko Jehovakwe?

¿Tikwe dre nuaindre ne kwe ti rabadre testiko Jehovakwe?

Tärä Mateo 28:19, 20 yekänti Jesús niebare nikwe dre dre nuaindre ne kwe ni rabadre testiko Jehovakwe. Bersikulo ne tä mike gare, nire törbadre ja mikai ja tötikaka Jesukwe ye käkwe blitadre Jehovabätä nitre madabe.

Kena: Dre drieta Bibliakwe yebätä ja tötikadre. Jesukwe nitre ja tötikaka ben ye juani nitre mada mike ja tötikaka ben aune niarakwe dre nuain manabare ietre ye erere driedre kwetre nitre ie (Mateo 28.19, 20). Ni ja tötikaka ye abokän metrere ni tötikata “kena kukwebätä” o “dirita kena nie” meden gärätä. Mä nünandre kä jutobiti aune kwin ye Jesukwe driebare ye metrere raba kwen mäi Biblia yebätä (2 Timoteo 3:16, 17). Kä jutobiti nun raba mä tötike Bibliabätä, aune ñaka ütiä käräi mäi (Mateo 10:7, 8; 1 Tesalonicenses 2:13).

Ketebu: Drebätä mätä ja tötike ye mä mika täte. Jesukwe niebare nitre ja tötikata ben yei, ñan jerekäbe niaratre rabadre kukwe mike gare jai, ñakare aune dre nuain manabare kwe ietre ye erere mikadre täte kwetre (Mateo 28:20). Ye tä mike gare ñan jerekäbe ja tötikadre. Ruäre ngwane mä töita ño aune mätä ja ngwen ño yebätä mä raba ja töi kwite (Hechos 10:42; Efesios 4:​22-​29; Hebreos 10:24, 25). Jesús kukwe biani ye nire nire tä mike täte ye töita näin jankunu ben, ye medenbätä tätre ja denkä mento Jehová kräke (Mateo 16:24).

Ketamä: Ja ngökadre ñöte (Mateo 28:19). Ja ngökata ñöte ye Biblia tä kete ni doboi mikata yebätä (kukwe ye erere bäsi kwain mäi Romanos 6:2-4 yekänti). Ja ngökata ñöte ye bämikata gata yebätä ye abokän jondron käme ni nämene nuainne käne, ye diankata ja töite aune nita nemen kukwe kwin nuainne. Ye medenbätä, mäkwe ja ngökadre ñöte yebiti mäkwe mikai gare ni jökrä ie, Jesukwe kukwe ketebu niebare ye mätä mike täte aune Ngöbökwe mä töi mikadre kwin ye mätä ribere ie (Hebreos 9:14, TNM; 1 Pedro 3:21).

¿Ti niena juto ja ngökakäre ñöte ye ñokänti raba nemen gare tie?

Mäkwe mika gare nitre umbre konkrekasionte ie. Niaratre blitai mäbe ne kwe Biblia tä dre driere ye nüke gare mäi o ñakare, drebätä mätä ja tötike ye mätä mike nemen bare aune mätä ja denkä mento töi jeñebiti Ngöbö kräke ye niaratre mikai gare jai (Hechos 20:28;1 Pedro 5:1-3).

¿Kukwe ketamä ne ütiäte monsotre, rün aune meye testiko Jehovakwe ye kräke?

Jän. Nunta monsotre nunkwe “töi ük[e]te aune tötik[e] jankunu Jehová kukwei yebiti” Biblia tä niere ye erere (Efesios 6:4, TNM). Akwa tätre kite nirien ye ngwane, niaratre ja töi mikadre ja tötike, kukwe ye kain ngäbiti aune Biblia tä dre driere ye niaratre rabadre mike täte ne kwe rabadre ja ngökö ñöte (Romanos 12:2). Mrä mada, ni itire itire Jehovai mikai täte o ñakare ye tä gare nie (Romanos 14:12; Gálatas 6:5).