Känändre nekänti

¿Nitre testiko Jehovakwe nibe tä jökräbiti tibien?

¿Nitre testiko Jehovakwe nibe tä jökräbiti tibien?

Sribi Ngöbökwe nuainbare kä 2018 yete *

Nitre testiko Jehovakwe tä kä jökräbiti tibien

8,579,909

Konkrekasion

119,954

Kukwe drieta nunkwe kä aune juta te

240

¿Nire nire kädekata testiko Jehovakwe?

Nitre tä gobran Ngöbökwe kukwei driere sö kratire kratire ye aibe kädekata testiko Jehovakwe (Mateo 24:14). Nitre Testiko ja ngökanina ñöte aune nitre jämi ja ngökö ñöte akwa niena kukwe driere ye täinta arato.

¿Ngwian biandre ni kädekakäre testiko Jehovakwe?

Ñakare. Ngwian biandre ye ñan ai köböire nitre täindre Testiko erere o sribi biandre ie sribikäre juta Ngöbökwe yete (Hechos 8:18-20). Ne madakäre, nire nire tä ngwian bien ye ñaka mikata gare. Nitre Testiko jökrä tä ja die aune ngwian bätä dre dre raba nuainne yebiti sribire gwairebe sribi Ngöbökwe nuainkäre (2 Corintios 9:7).

¿Ñokänti tä nemen gare nire nire tä kukwe driere sö kratire kratire te?

Nitre Testiko itire itire tä sribi Ngöbökwe nuainne sö kratire kratire te ye tätre bien akwle konkrekasion känti tätre ja ükökrö yete.

Sribi Ngöbökwe nuainbare kwetre ye täinta jökrä aune juanta sukursalte. Ye bitikäre, juta keteitire keteitire o kä ruäre känti käkwe sribi Ngöbökwe nuainbare ño ye jökrä sukursal tä juen central mundial ie.

Sribi Ngöbökwe mikata krüte kä kwati te angwane * tä nemen gare nitre nibe Testiko tä kä ketare ketare tibien. Ye bitikäre ye jökrä täinta köböire tä nemen gare nitre nibe Testiko tä kä jökräbiti tibien. Juta keteitire keteitire ye sribi Ngöbökwe nuainbare ño ye mikata gare sección “Por todo el mundo“ internet käi nunkwe yete. Kukwe mikata gare ye tä nun dimike krubäte, nitre kristiano kira abokänbätä namani bare ye erere (Hechos 2:41; 4:4; 15:3).

¿Nitre ñaka tä kukwe driere akwa tä ja tötike Bibliabätä o ja ükökrö gätäbätä ye täinta siba?

Ñaka täinta ni Testiko erere, akwa kätä nemen juto nunbätä niaratre tä ja ükökrö nunbe yebätä. Nitre ye tä kwen Jesús Ja Nire Biani Ngwanta Törö Jai kä kwatire kwatire yebätä. Nitre Testiko aune nitre ñaka Testiko tä kwen gätä yebätä ye täinta jökrä keteitibe, akwa nitre nibe Testiko ye aibe diandrekä angwane raba nemen gare ni nibe ñaka Testiko nükani gätä yebätä. Ñodre kä 2018 yete nitre 20,329,317 nükani Jesús Ja Nire Biani Ngwaninta Törö Jai yebätä.

Nitre kwati ñaka kwen gätä nuainta nunkwe yebätä ye tötikata Bibliabätä aune ütiä kärä ñaka ietre. Kä 2018 yete nitre 10,079,709 tötikabare Bibliabätä sö kratire kratire yete. Nitre kwati ye tötikani ja näirebe bäsi.

¿Censo nuainta ye ngwane ñobätä nitre testiko Jehová tä bäri kwati munta täine ye kräke?

Censo nuainta ye ngwane nitre jökrä ie ngwantarita kukwe meden mikata täte kwetre. Ñodre, Oficina del Censo de Estados Unidos käkwe mikani gare kukwe ngwantarita nitre ie ne kwe “niaratre tä kukwe meden mike täte ye mikadre gare kwetre aune ye ererebätä täinta”. Kukwe ye nitre tä niere jerekäbe akwa ñan tä nuainne metre. Nitre tä ja bien jerekabe testiko Jehovakwe ye nun ñaka täine, ñakare aune nitre tä Gobran Ngöbökwe kukwei driere aune sribi Ngöbökwe nuainta kwetre tä mike gare ye aibe täinta nunkwe.

^ párr. 2 Sribi Ngöbökwe nuainta kä kwatire kwatire ye nunta täine sö 1 septiembre nemen 31 agosto kä mada jire yete. Ñodre, sribi Ngöbökwe nuainbare kä 2015 ye abokän kömikani 1 septiembre 2014 nemen 31 agosto 2015.

^ párr. 16 Sribi Ngöbökwe nuainta kä kwatire kwatire ye nunta täine sö 1 septiembre nemen 31 agosto kä mada jire yete. Ñodre, sribi Ngöbökwe nuainbare kä 2015 ye abokän kömikani 1 septiembre 2014 nemen 31 agosto 2015.