Känändre nekänti

Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Testiko Jehovakwe Ngübabitikä, ¿ye abokän nire?

Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Testiko Jehovakwe Ngübabitikä, ¿ye abokän nire?

Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Ngübabitikä ye abokän nitre kristiano braibe ünä kukwe ja üairebiti, niaratre tä nitre testiko Jehovakwe tä ükaninte kä jökräbiti tibien ye jie ngwen. Sribi ketebu tä metrere niaratre kisete:

 • Kukwe Bibliabätä tä tärä aune täräkwata sribeta yebätä aune kukwe kädrieta gätäte bätä kwela nitre testiko Jehovakwe yete ye niaratre tä jie ngwen (Lucas 12:42).

 • Nitre testiko Jehovakwe kä jökräbiti tibien tä sribire ye niaratre tä jie ngwen. Ye abokän kukwe drieta aune ngwian bianta sribi Ngöbökwe kräke ye niaratre tä jie ngwen.

Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Ngübabitikä ye tä ja ngwen “nitre Jesu kukwei ngwianka [...] amne nitre ni jie ngwianka nämane Jerusalén” siklo kena yete ye erere. Konkrekasion kristiano ye jökrä käbiti niaratre kukwe ütiäte ükaninte nuaindre (Hechos 15:2). Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Ngübabitikä ye ñaka tä juta ükaninte Ngöbökwe ye gobraine, aune ye erere nitre ja ngwanka metre Ngöböi kirabe käkwe ñaka nuainbare arato. Niaratre tä käre kukwe känene Bibliabätä ja jie ngwankäre aune Jehovakwe Jesukristo mikani Ji Dokwäte konkrekasion kräke ye gare ietre (1 Corintios 11:3; Efesios 5:23).

¿Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Ngübabitikä kä nengwane ye abokän nire nire?

Enero kä 2018 yete, Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Ngübabitikä nämene sribire ye abokän Kenneth Cook, Jr., Samuel Herd, Geoffrey Jackson, Stephen Lett, Gerrit Lösch, Anthony Morris III, Mark Sanderson aune David Splane. Niaratre ye jökrä tä sribire central mundial nunkwe tä Warwick (Nueva York) yekänti.

¿Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Ngübabitikä ye tä ükaninte ño sribikäre?

Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Ngübabitikä ye tä ükaninte keta ti jatäri sribi keta kabre nuainta nunkwe ye jie ngwankäre. Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Ngübabitikä käkwe ja ükaninte keta ti ye iti o bäri tätre sribire gwaire jabe.

 • Nitre Dianinkä Kukwe Ükatekäre. Nitre tä sribire Oficina Kukwe Ükatekäre Gobranbe yete ye jie ngwanta kwetre aune kukwe tare tä nemen bare, kukwe tä nemen bare drekebe ngwarbe abokän tä kukwe kri mike nitre testiko Jehovakwe kisete aune ja mikata nitre testiko Jehovakwe tö kukwe meden diain nuaindre jai rüere ye ngwane tätre kukwe ükete dimikakäre.

 • Nitre Dianinkä Kätä Nitre Kädeke Sribire Betel. Nitre tä sribire Betel ye kräke kukwe ükateta ye jökrä jie ngwanta kwetre.

 • Nitre Dianinkä Tärä Sribeta Jie Ngwankäre. Tärä aune täräkwata tä blite Bibliabätä imprimita aune juanta kä madakänti, Ju Ja Ükarakrö keta kabre, Oficina keta kabre Känti Kukwe Kwitata aune sukursal keta kabre sribeta ye jie ngwanta kwetre.

 • Nitre Dianinkä Kukwe Drie Jie Ngwankäre. “Gobran Ngöbökwe kukwei kwin” drieta ye kräke niaratre tä kukwe ükete (Mateo 24:14, TNM).

 • Nitre Dianinkä Tä Kukwe Ükete Ni Tötikakäre. Kukwe kädrieta gätäte dirikäre nie, kwela nuainta aune kukwe grabata bätä video sribeta ye niaratre tä jie ngwen.

 • Nitre Dianinkä Mrö Ja Üaire Sribeta Jie Ngwankäre. Tärä aune täräkwata tä blite Bibliabätä aune kukwe tä mikani Internet käi nunkwe yete ye tätre ükete bätä kukwe kwitata ye tätre jie ngwen.

Ne madakäre, Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Ngübabitikä ye ñaka tä sribi ye aibe nuainne, ñakare aune tätre gätäre jabe bämän kratire kratire ne kwe juta ükaninte Ngöbökwe tä dre dre ribere jai ye kädriekäre jabe. Biblia tä dre niere ye tätre mike gare jai gätä yete aune tätre ja tuenmetre jie ngwandre üai deme Ngöbökwe yei. Aune käre tätre ja di ngwen ne kwe kukwe ükateta kwetre jabe ye rabadre debe niaratre jökrä kräke (Hechos 15:25).

Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Ngübabitikä dimikaka

Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Ngübabitikä ye itire itire ben nitre kristiano ja ngwen metre Ngöböi, sribi gare ietre aune kukwe gare krubäte ietre ye tätre sribire niaratre dimikakäre, sribi keta kabre tä niaratre kisete abokän jie ngwanta kwetre yebätä (1 Corintios 4:2). Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Ngübabitikä tätre gätäre jabe yekänti nitre niaratre dimikaka ye tä nemen siba. Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Ngübabitikä dimikaka ye ñaka tätre kukwe ükete, akwa dre nuaindre ye tätre niere aune kukwe kädrieta jabe yebätä tätre kukwe ütiäte mike gare aune Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Ngübabitikä tätre kukwe ükete jabe ye niaratre tä nuainne bätä kukwe ükaninte ye tä nemen bare ño ye tätre mike gare jai. Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Ngübabitikä ye tä ribere ietre arato, niaratre rabadre niken nitre testiko Jehovakwe tätre juta mada mada te ye tuinbiti o rabadre niken kukwe kädriere gätä ütiäte nuainta yete o Kwela Galaad yete ja mräkätre aune ja ngwaitre tä graduare yekänti.

NITRE NIARATRE DIMIKAKA KÄDEKATETA JATÄRI

Nitre Dianinkä

Kädekata

Nitre Kukwe Ükatekä

 • Ekrann, John

 

Nitre Kätä Nitre Kädeke Sribire Betel

 • Grizzle, Gerald

 • LaFranca, Patrick

 • Molchan, Daniel

 • Walls, Ralph

 

Nitre Tärä Sribeta Jie Ngwanka

 • Adams, Don

 • Butler, Robert

 • Corkern , Harold

 • Glockentin, Gajus

 • Gordon, Donald

 • Luccioni, Robert

 • Reinmueller , Alex

 • Sinclair, David

 

Nitre Kukwe Drie Jie Ngwanka

 • Breaux, Gary

 • Dellinger, Joel

 • Hyatt, Seth

 • Mavor, Christopher

 • Perla, Baltasar, Jr.

 • Turner, William, Jr.

 • Weaver, Leon, Jr.

 

Nitre Kukwe Ükatekä Ni Tötikakäre

 • Curzan, Ronald

 • Flodin, Kenneth

 • Malenfant , William

 • Noumair, Mark

 • Schafer, David

 

Nitre Mrö Ja Üaire Sribeta Jie Ngwanka

 • Ciranko, Robert

 • Mantz, James

 • Marais, Izak

 • Myers, Leonard

 • Smalley, Gene

 • van Selm, Hermanus