Känändre nekänti

¿Ñobätä nitre testiko Jehovakwe ñaka Navidad käi ngwen juto jabätä?

¿Ñobätä nitre testiko Jehovakwe ñaka Navidad käi ngwen juto jabätä?

Kukwe nieta jerekäbe ni olote aune kukwe metre:

Kukwe nieta jerekäbe ni olote: Nitre testiko Jehovakwe ñaka Navidad käi ngwen juto jabätä ñobätä ñan aune, ñaka Jesús mike era jai.

Kukwe metre: Ni abokän kristiano aune gare kwin nie Jesús ye aibe köböire ni raba nemen kwäre. (Hechos 4:12)

Kukwe nieta jerekäbe ni olote: Ñaka Navidad käi gwandre juto jabätä drieta yebiti ni ja mräkäre diankata jene jene.

Kukwe metre: Nitre ja mräkäre tädre keteitibe ye ütiäte nun kräke, ye medenbätä kukwe Bibliabätä ja jie ngwankäre yebiti nunta nitre ja mräkäre dimike.

Kukwe nieta jerekäbe ni olote: Navidad käi ngwanta juto jabätä ye näire nitre töita kwin ja kräke, aune kä jäme ye nunta juen ja bäre.

Kukwe metre: Nunta ja di ngwen ja töi mike jäme aune kwin ni jökrä kräke köbö jökrä te (Proverbios 11:25; Romanos 12:18). Ñodre, gätä nuainta nunkwe yete nun ñaka ngwian kärere, kukwe drie ye nun ñaka ütiä kärere ñobätä ñan aune, Jesús kukwe niebare ye nunta mike täte: “Munkwe kani ngäbiti ngwarbe ye erere arato munkwe bian ngwarbe” (Mateo 10:8). Ne madakäre Gobran itibe köböire kä jäme raba kwen nie ye nunta mike era jai (Mateo 10:7).

¿Ñobätä nitre testiko Jehovakwe ñaka Navidad käi ngwen juto jabätä?

  • Jesús därebare ye ñan ai ngwandre törö jai, akwa niara murie ketani ye abrä ngwandre törö jai niebare kwe (Lucas 22:19, 20).

  • Nitre apóstol Jesukwe aune nitre kristiano kena ñaka nämene Navidad käi ngwen juto jabätä. Diccionario del Cristianismo tä niere fiesta ye kömikani Roma kä 330 yete siklo krobu biti bäri, apóstol mrä krütani ye bitikäre.

  • Jesús därebare 25 diciembre ye nie ñaka gare jire, ne madakäre Biblia ñaka köbö te Jesús därebare ye mike gare arato.

  • Nüke gare nie Ngöbö ñaka Navidad ye kain ngäbiti, ñan ñobätä aune kukwe ye jatani kukwe ngwarbe yekri (2 Corintios 6:17).

¿Ñobätä ñaka nuainne nitre kwati ye erere?

Nitre kwati ie gare Navidad ye ñaka Bibliabätä aune kukwe nuainta ye ngwarbe, akwa nitre kwati tä nuainne, tätre nütüre kukwe ye ñaka ütiäte krubäte yebätä tätre nuainne jankunu.

Biblia tä ni nübaire tötike kwin ja käne kukwe metre diankäre jai (Romanos 12:1, 2). Arato kukwe metre ye mikadre ütiäte nikwe jai (Juan 4:23, 24). Ni mada töita ño ye tuin ütiä nie, akwa ye ñan aibätä dre drieta Bibliakwe ye nikwe mikadre ngwarbe jai.

Gare metre nun ñaka Navidad ye käi ngwen juto jabätä, akwa ni itire itire ie gare dre diandre kwe ja käne ye tä gare ie, ye medenbätä nun ñaka niere, mäkwe ñaka nuain.