Känändre nekänti

¿Nitre testiko Jehovakwe tätre kukwe mike täte ye ererebätä tätre Biblia ye kwite?

¿Nitre testiko Jehovakwe tätre kukwe mike täte ye ererebätä tätre Biblia ye kwite?

Nun ñaka kukwe ye erere nuainne jire chi. Ñakare aune, kukwe meden mikata täte nunkwe ye erere Biblia ñaka driere angwane, nunta üketeta.

Kukwe mikata täte nunkwe ye jökrä tä Bibliabätä. Aune kä 1950 yete ja känenkäre nun jatani Biblia Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras ye döräire, akwa kä ye känenkri nun nämenena ja tötike nguseta Bibliabätä. Biblia nämenena kwitani kukwe ruärebiti kä ye näire yebiti nun nämene ja tötike. Biblia Traducción del Nuevo Mundo ye sribe jämi nunkwe ye känenkri kukwe ruäre mika nämene täte nunkwe ye ani mike gare jai. Kukwe mikata täte nunkwe ye erere Biblia tä driere o ñakare ye mäkwe mika gare akwle jai.

  1. Kukwe ne mikata täte nunkwe: Ngöbö ye ñaka Ngöbö Nimä Ngöböre Itibe. Täräkwata Zion’s Watch Tower (kä nengwane kädekata ngäbere Ni Mikaka Mokre) julio kä 1882 yebätä niebare: “Nitre ñäkäkä täräkwata yebätä yei gare kwin nunta Ngobö Jehová, Jesús aune üai deme mike täte, akwa ni nimä ngöböre itibe drieta nitre ruäre käkwe ye nun ñaka mike täte, ñobätä ñan aune Biblia ñaka ye erere driere”.

    Biblia tä niere: “Jehová Ngöbö nikwe ye abokän Jehová itibe” (Deuteronomio 6:4). “Ngöbö tärä itibe. Niara abko ni Rün amne niarakwe jändrän jökrä dätebare amne nita nüne niarakrä. Erere arato, ni Dänkienta itibe ni kräke abko Jesukristo.” (1 Corintios 8:6, Kukwe Kuin Ngöbökwe, [WBT].) Jesús arabe käkwe mikani gare: “Ti Rün abko bäri kri tikrä” (Juan 14:28, WBT).

  2. Kukwe ne mikata täte nunkwe: nitre kukwe blo nuainkä ye ñaka tä ja tare nike kärekäre kä ñukwäre te. Täräkwata Zion’s Watch Tower junio kä 1882 yebätä kukwe kädekata“Gata yebiti ngite ütiä bianta” tä mikani. Kukwe mikata gare ye tä dianinkä Romanos 6:23 yebätä, kukwe yekänti mikani gare: “¡Kukwe metre aune nuäre rükadre gare mikata gare! Nitre kwati krubäte tä niere Biblia ye Ngöbö Kukwei akwa tätre ja di ngwen kukwe metre drieta ye kwite bä jene; niaratre tätre kukwe ye mike täte aune tätre niere Biblia tä driere, ngite ütiä biankäre nikwe nünandre kärekäre kä ñukwäre te”.

    Biblia tä niere: “Nire ja mikai ngite... niara ye arabe krütai” (Ezequiel 18:4, 20). Nitre ja mikaka Ngöbö rüere ye ñaka mikai ja ngie nuin mrä kä ñukwäre te kärekäre, ñakare aune “juandi ngwarbe kärekäre”, Kukwe Kuin Ngöbökwe tä niere 2 Tesalonicenses 1:9 yekänti ye erere.

  3. Kukwe ne mikata täte nunkwe: Gobran Ngöbökwe ye gobran metre, aune ye abokän ñaka tä ni brukwäte. Täräkwata Zion’s Watch Tower diciembre kä 1881 yekänti niebare krörö Gobran Ngöbökwe yebätä: “Gobran Ngöbökwe ükaninte ye köböire, gobrantre Kä tibienbätä ye jökrä gaite”.

    Biblia tä niere: “Nitre reire ye näire Ngöbö kä kwinbiti käkwe gobran ükaite abokän ñaka gaite jire chi. Aune gobrantre mada ñaka rabai gobrane täte. Gobran ye käkwe gobrantre mada mrükaite aune gaite jökrä, aune gobran ye arabe käkwe gobrandi kärekäre” (Daniel 2:44).

¿Nitre testiko Jehovakwe tä kukwe mike täte ye Biblia Traducción del Nuevo Mundo ye aibebätä mikata gare?

Ñakare; nun testiko Jehovakwe tä kukwe mike täte ye nunta mike gare nitre madai Biblia jene jene sribebare yebiti. Erametre nunta nitre tötike Bibliabätä abokän nun ñaka ütiä kärere ietre aune nunta Biblia Traducción del Nuevo Mundo ye driere ietre abokän nun ñaka ütiä kärere ietre arato. Akwa, nitre ruäre töta nemen ja tötikai Biblia mada sribebare yebiti angwane, nunta tötike Biblia yebiti.