Känändre nekänti

¿Munta kukwe metre mike täte ruin munye?

¿Munta kukwe metre mike täte ruin munye?

Nitre kukwe keteiti mikaka täte metre ye Ngöbö aune Kristo tä kain ngäbiti ye rabadre era kräketre, ñaka mike era jai angwane, ñaka raba mike täte metre.

Ji keta kabre o kukwe keta kabre tärä, abokän köböire ni raba nemente kwäre ye ñaka nämene tuin metre Jesukristo ie. Ñakare aune, niebare kwe: “Jukwe ñäi brai, angwane ji krä chi tibien ja nire kräke; yekänti ta ni tä näin braibe” (Mateo 7:14, Ngöbö Täräe, tärä okwä ükaninte). Nun testiko Jehovakwe ie nüke gare ji ye kwanina nunye. Ye erere ñakare akräke, nunkwe kukwe mada mikadre täte.