Känändre nekänti

¿Ja tötika Bibliabätä ye abokän dre?

¿Ja tötika Bibliabätä ye abokän dre?

Kukwe keta kabre ngwantarita ye nitre testiko Jehovakwe tä ja tötika Bibliabätä driere yebiti mikata gare. Kukwe ngwantarita ye ruäre abokän:

  • ¿Nire abokän Ngöbö?

  • ¿Erametre Ngöbö töita tibätä?

  • ¿Tikwe dre nuaindre nünankäre bäri kwin ti muko ben?

  • ¿Dre nuaindre nünankäre kä jutobiti?

Nunta nitre tötike Bibliabätä yebätä kukwe ngwantarita bäri ye nunta mike gare ja känenkäre.

¿Munta nitre tötike ño? Kukwe ketare ketare yebätä nunta ja tötike Bibliabiti. Ñodre, nunta ja tötike “Ngöbö töi jene jene yebätä” o “dre nuaindre nünankäre bäri kwin ni muko ben”, aune bersikulo Bibliabätä tä kukwe ye mike gare ño yebätä nunta ja tötike. Nunta kukwe ye mike gare jai angwane, Biblia tä dre driere kukwe yebätä ye tä nüke gare nunye, aune bersikulo ruäre ñan tä nüke gare nunye ye ngwane Biblia tä kukwe ye mike nüke gare merebe nunye.

Nunta ja tötike nitre ben tärä ¿Dre drieta erametre Bibliakwe? yebätä, ñobätä ñan aune tärä ye ütiäte krubäte. Biblia tä dre niere Ngöbö, Jesús, kä ja känenkäre aune kukwe mada mada yebätä ye tä mike gare merebe.

¿Ja tötika ye ütiä käräta nuäi munkwe? Nun ñaka tä ütiä kärere, aune tärä bätä täräkwata ye nun ñaka ütiä kärere.

¿Munta ja tötike ora kräbe te? Nitre kwati tä ja tötike ora krati näre te bämän kratire kratire. Akwa, ja tötika raba ora kabre te o ora braibe te. Mä tö ja tötikai ora nuäi te ye tä gare mäi.

¿Tikwe ja tötika Bibliabätä kärädre ye ngwane dre ngübadre tikwe? Ni Testiko iti rükai mä känti ñongwane aune kä meden bäri kwin mä kräke ye ererebätä ne kwe ñokäre nunta nitre tötike ye mikakäre gare jötrö ngwarbe mäi. Rabai tuin kwin mäi aune mä törbai ja tötikai jankunu angwane, ni Testiko rükaita kä jutobiti mä känti.

Tikwe ja tötika Bibliabätä kadre ngäbiti angwane, ¿ti rabadrera testiko Jehovakwe? Ñakare. Nun testiko Jehovakwe tä kä jutobiti nitre tötike Bibliabätä, aune nun ñaka tä niaratre mike ja dibiti ja mike konkresionte. Ñakare aune, Biblia tä dre driere ye nunta mike gare bökän ietre, niaratre tö kukwe meden mikai era jai ye tä gare ietre ye nunta ngwen törö jai (1 Pedro 3:15).