Känändre nekänti

¿Nitre testiko Jehovakwe tä nitre ja mräkäre ñäkebiti o tä mike keteitibe?

¿Nitre testiko Jehovakwe tä nitre ja mräkäre ñäkebiti o tä mike keteitibe?

Nun testiko Jehovakwe tä ja di ngwen ne kwe nun mräkätre aune nitre nünanka nun bäre mräkätre ye tädre keteitibe. Nitre ja mräkäre ükaninte ño kena ye nunta mike tuin ütiäte jai, ñobätä ñan aune gare nunye Ngöbökwe ye ükaninte kore (Génesis 2:21-24; Efesios 3:14, 15). Bibliabätä niarakwe kukwe ükaninte ni jie ngwankäre ye käkwe nitre gure kwati kä keta kabrebiti dimikanina nüne kä jutobiti aune keteitibe jabe.

¿Nitre testiko Jehovakwe tä dre nuainne ne kwe rabadre nüne kwin mräkätre ben?

Nunta ja di ngwen kukwe nieta Bibliabätä ye nuainne aune ye kätä nun brare aune merire gure dimike ja ngwen kwin aune monsotre ngübare kwin (Proverbios 31:10-31; Efesios 5:22–6:4; 1 Timoteo 5:8). Ne madakäre, nitre ja mräkäre ñaka kukwe ja erebe mike täte ye Biblia raba dimike arato (1 Pedro 3:1, 2). Ñodre, nitre ruäre muko kwe ja mikani testiko Jehovakwe ye ngwane dre niebare kwetre ye ani mike gare jai:

  • “Nunkwe ja mikaba gure ye bitikäre kä kwä ti te nun nämä rüre jabe aune nemen rubun ja kräke. Akwa, Ivete ja mikaba testiko Jehovakwe ye ngwane töi jataba kwin aune jataba ni mada ngübare bätärekä. Niarakwe ja töi kwitaba ye köböire nunkwe ñaka ja tuanmetreba.” (Clauir, käi Brasil)

  • “Ti muko jataba ja tötike nitre testiko Jehovakwe ben ngwane, ñaka mataba kwin tibätä, ñobätä ñan aune niaratre nämä nitre ja mräkäre ye ñäkebiti ti nämä nütüre. Akwa, nengwane nüke gare tie Biblia tä kukwe kwin mike nemen bare nun kräke.” (Agness, käi Zambia)

Ne madakäre, Biblia ye raba nitre ja mräkäre dimike ño kukwe kädekateta nete yebätä, ye nunta mike gare kukwe drieta nunkwe yebiti nitre nünanka nun bäre yei:

  • Ja muko kwin känändre

  • Ja mäkädrete kena ye ngwane ja tuadre ño kukwe keta kabre ben

  • Ja mäkädre kwin u aune bi nikwe ben

  • Kukwe ükadrete jai ngwian yebätä

  • Ñaka ñäkädre jai

  • Ngite juandre ta jabiti

  • Monsotre töi ükadrete

¿Nitre gure brare o merire ye tä ja mike kukwebätä angwane tätre nemen ja rüere?

Ruäre ngwane kukwe ye tä nemen bare. Ñodre, kä 1998 ye ngwane empresa de investigación Sofres käkwe mikani gare, nitre 20 ye muko käkwe ja mikani testiko Jehovakwe aune niaratre ngätäite itibe kisete kukwe kri namani bare.

Jesukwe mikani gare nitre nänkä niara jiebiti ye rüere mräkätre käkwe ja mikai (Mateo 10:32-36). Ni kukwe kira tikaka Will Durant käkwe mikani gare Roma nämene juta dite, ye ngwane nitre nämene niere “nitre kristiano ye nämene nitre ja mräkäre ñäkebiti”. * Nengwane kukwe ye erere nieta nun testiko Jehovakwe yebätä arato. Akwa, ¿erametre nitre Testiko ye ai kätä nitre mike ja rüere?

Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Nitre testiko Jehovakwe tä nitre ja mräkäre ñäkebiti niebare bätätre ye ngwane, Tribunal Europeo de Derechos Humanos käkwe mikani gare nitre ja mräkäre abokän ñaka Testiko ye ruäre ñaka töta nemen “mräkätre tä kukwe meden mike täte aune nuainne ye kain ngäbiti aune ñaka mike tuin ütiäte jai”, yebätä kukweta nemen jabätä kwetre. Arato, Tribunal ye käkwe niebare: “Kukwe ye kwrere nemen bare nitre ja mräkäre abokän ñaka tä kukwe ja erebe mike täte yebätä; aune ye erere tä nemen bare nitre testiko Jehovakwe yebätä arato. * Nitre ñaka ja ngwen kwin ye ngätäite, nun testiko Jehovakwe tä ja di ngwen kukwe nieta Bibliabätä ne mike täte: “Ni mda mdakwe kukwe nuen käme mun rüere, akwa munkwe ñan kukwe nuenta käme btä ja dokwäre [...]. Erere arato, munkwe ja die mikadre käre nünakäre jäme ni jökräbe” (Romanos 12:17, 18).

Ni Testiko aibe ben ja mäkädrete nieta, ¿ye ñobätä nitre testiko Jehovakwe tä mike tuin metre jai?

Biblia tä niere ja mäkädrete “ni tödekaka Jesubti aibe ben” ye abokän nire tä kukwe ja erebe mike täte nibe gärätä, ye erere nun Testiko tä mike täte (1 Corintios 7:39). Ngöböta kukwe bien nuaindre ye köböire kukwe kwin tä nemen nikwe. Ñodre, kukwe tikani keteiti täräkwata Journal of Marriage and Family kä 2010 yete, täräkwata yebätä niebare “nitre gure tä kukwe ja erebe mike täte aune tätre kukwe ja erebe nuainne” ye ngwane tätre nemen ja kete bäri kwin. *

Nun testiko Jehovakwe ye ñaka nitre nänkä kukwebätä nunbe ye töi mike muko kwe ñaka Testiko ye tuenmetre. Biblia tä niere: “Ni mräkä brare tödekaka Jesubti tä gure ni merire ñakare tödekaka Jesubti ben, akwa meri kwe tö nünai janknu ben ne ngwane, meri kwe ye ñan tuametre kwe. Erere arato, ni mräkä merire tödekaka Jesubti tä gure ni brare ñakare tödekaka Jesubti ben, akwa brare kwe tö nünai janknu ben ne ngwane, brare kwe ye ñan tuametre kwe” (1 Corintios 7:12, 13). Kukwe nieta nete ne nunta mike täte arato.

^ párr. 17 Tärä César y Cristo, tomo II, página 405 mikadre ñärärä.

^ párr. 18 Veredicto en el caso Testigos de Jehová de Moscú contra Rusia, página26 aune 27, párrafo 111 mikadre ñärärä.

^ párr. 20 Kukwe nieta täräkwata Journal of Marriage and Family, volumen 72, número 4 (agosto kä 2010), página 963 mikadre ñärärä.