Känändre nekänti

Kukwe mikata gare gätä kri känti nitre juta madate nübaita yebätä

Kukwe mikata gare gätä kri känti nitre juta madate nübaita yebätä

Gätä kri nikwe känti nitre juta madate nübaita yete nitre juta jene jene, nitre ñaka nüne ja erebe aune blite kukwe jene jenebiti tä nüke gätä yebätä köbö kabre te ja tötikakäre Bibliabätä aune ja mäkäkäre kwin.