Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Testiko Jehovakwe

ngäbere

KUKWE DRIETA NIE VIDEO YEBITI

Video tä blite Bibliabätä: Kukwe mikata gare kena nie

Kukwe braibe mikata gare video nebiti ye tä kukwe ütiäte ngwantarita Bibliabätä ye mike gare nie aune tä ni töi mike kukwe mike gare jai kukwe ja tötikara tä täräkwata Ngöböta kukwe kwin mike gare nie yebätä.

Ngöböta kukwe kwin mike gare nie

¿Ngöböta kukwe meden kwin mike gare nie? ¿Ñobätä nikwe mikadre era jai? Kukwe ngwantarita käre Bibliabätä ye täräkwata ne tä mike gare.

¿Ngöbö ye kä tärä?

Ngöbö kädekateta jene jene, ñodre, Ni Bäri Dite Krubäte, Ni ni Sribekä aune ni Däkien. Ngöbö kä ye kädekateta 7,000 biti bäri Bibliabätä ye video ne tä mike gare metre.

¿Nirekwe Biblia sribebare?

¿Nitre kä tibienbätä käkwe Biblia tikabare yebätä kädeka raba Ngöbö Kukwei? ¿Kukweta tikani Bibliabätä ye nire kukwei?

Biblia tä kukwe metre niere, ¿ye ñobätä ni rabadre tö ngwen ie?

Biblia ye Ngöbökwe akräke tärä ye ñaka ja erebe tärä mada yebe.

¿Ñobätä Jesús murie ketani?

Jesús murie ketani yebätä Biblia tä kukwe mike gare krubäte. ¿Murie ketani yebätä dre namani bare?

¿Nitre krütanina ye tä ño?

Biblia tä käbämike ja känenkäre nitre kwati gaikröta, Lázaro ganinkröta ye erere.

¿Dre abokän Gobran Ngöbökwe?

Jesús nämene kukwe driere ye ngwane Gobran Ngöbökwe yebätä blitabare bäri kwe kukwe mada yebiti ta. Mekerabe nükebe kä ne ngwane, nitre nänkä niara jiebiti tätre Gobran Ngöbökwe ye kärere orasion yebiti.