Känändre nekänti

Biblia niaratre töi kwitani

Nünanta kwin

Biblia tä kukwe mike gare merebe aune metre yekwe ti töi mikaba ñan krütare

Kukwe ruäre ütiäte ngwantarita jai ye kwani Bibliabätä Ernest Loedi ie. Nengwane tä tö ngwen kukwe kwin ie.

Kukwe ketamä ngwantariba tie käkwe ti töi kwitaba

Monsotre ie Doris Eldred nämene dirire kwelate ye iti jatani tötike Bibliabätä angwane, kukwe ngwantari nämene kwe ye namani gare ie.

Ti tare krubäte Jehovakwe

Crystal nämene chi ngwane küdrebarebätä, Bibliakwe niara dimikani ño ja kete Jehovabe aune nüne kwin. ¿Bibliakwe dimikani ño?

Matare ti raba nitre mada dimike ruin tie

Julio Corio juruainbare tare krubäte aune Ngöbö töi ñaka namanina niarabätä namani ruin ie. Akwa ñäkäbare kwe Éxodo 3:7 yebätä angwane ja töi kwitani kwe.

Ja nämä bäri ütiäte ti kräke

Christof Bauer nämene näin barco chi te Atlántico ta ye ngwane ja töi mikani kwe ñäke Bibliabätä. ¿Dre namani gare ie?

“Ti töi ñaka niena kukwe kä jökräbiti tibien ye ükatebätä”

¿Ni ja mikaka kukwe nämene nakainkä rüere ye Bibliakwe dimikani ño kukwe ben nita ja tuin ye ükate raba ye mike nüke gare jai?

Kukwe mikata era jai

Ti tö nämä kukwe gai ye Biblia mikaba gare tie

Mayli Gündel rün krütani kän ye ngwane ñaka namanina Ngöbö mike era jai. ¿Dre käkwe dimikani tödeke aune nünenta jäme

Tikwe kukwe ngwantariba ye jökrä mikaba gare kwetre Bibliabiti tie

Isolina Lamela ja mikani monja biti ja mikani kwe comunista yekri, akwa niara sribi ketebu nuainbare yekwe ñaka mikani nüne kwin. Nitre testiko Jehovakwe namani gare ie aune dre nuaindre nünankäre kwin ye niaratre mikani gare ie Biblia yebiti.

“Jehovakwe ñaka ti käi kwitaninkä jabiti”

Ñobätä nita krüte aune nita krüte ye bitikäre dreta nemen bare nibätä ye namani gare Biblia köböire meri kukwe mikaka täte krubäte yei. Bibliakwe niara töi kwitani ño ye mike gare jai.

“Ti tö nämä ja tuai sacerdote”

Roberto Pacheco nämene chi ye ngwane, tö nämä ja tuai sacerdote católico. Dre käkwe niara töi kwitani ye mike gare jai.

“Kukwe metre rabadre gare akwle tie yei niaratre tö nämä”

Luis Alifonso tö namani ja mikai misionero iglesia Mormón yete. ¿Drei tö nämene aune töi nämene dre nuain yebätä ja tötika Bibliabätä käkwe töi kwitani ño?

Droga aune dö kwaka

“Ti nämä dre nuainne yebätä ti jataba töbike”

Ni iti käkwe jondron blo tuanimetre ño aune ja töi kwitani kwe Biblia köböire ye mike gare jai.

Ti nämä jondron nuainne ye rababa tuin blo krubäte tie

Dmitry Korshunov nämene dö ñain, akwa jatani ñäke mantre jetebe Bibliabätä. ¿Dre käkwe niara dimikani ja töi kwite?

“¡Nengwane ti tö dre nuain ye ti raba nuainne töi jämebiti!”

Biblia monso bati dimikani ño cigarrillo, droga aune dö ye tuenmetre yebätä mäkwe ñäkä mikakäre gare jai.

Kukwe blo aune ni nuainta tare

Tita kä kärere kwatibe mäi nünankäre kä jutobiti aune jäme

Kukwe nieta Bibliabätä 1 Juan 1:9 ye namani tuin kwin ie.

Ti nämä nüne kä jutobiti ti nämä nütüre

Pawel Pyzara nämene ni mada nuainne tare, nämene droga duin aune tö namani sribi kwin tuai jakwe. Aune tö nämene jondron ye jökrä nuaindi gwaire. Ja metani kwe nitre ni kwä ben ye näire ñaka namanina nüne käne ye erere.

Ti jataba ja ngwen bäri käme

Stephen McDowell nämene bati ye ngwane nämene ni mada nuainne tare, ja ketamuko kwe monso iti murie ketani ye ngwane ja töi mikani ja töi kwite kwe.

Jehová töi kwin aune tä ngite juen ta nibiti ye rababa gare tie

Ni ngöka aune ni mada goidre ye nämene droga ye erere Normand Pelletier kräke. Ñäkäbare texto keteitibebätä kwe ye käkwe ngwani muen aune ja töi kwite.

Ti nämä ja di ngwen kukwe käme aune ni mada nuain nämä tare ye mikakäre krüte

Antoine Touma nämene ja mete kung fu, akwa 1 Timoteo 4:⁠8 yekwe töi kwitani.

Kä jökrä känti ti nämä niken kürü ngwena jabätä

Annunziato Lugarà nämene ni mada nuainne tare aune nämene nüne gobebiti, akwa janamene Ju ja Ükarakrö nitre testiko Jehovakwe ie yete ye näire ja töi kwitani kwe.

“Nitre kwati brukwä nämä ti kräke”

Ja tötika Bibliabätä ye köböire ni brukwä käme yekwe ja töi mikani ño jäme ye mike gare jai.

Ja dakata, musika aune ja näkwitata

“Ti nämä ni mada nuainne tare krubäte”

Kukwe kwin namani Esa yekwe musika täkä yebätä, akwa niara ñaka nämene kukwe ütiäte nuainne ja nire kwe yebiti ye nämene gare ie. Ñokänti kä juto erametre kwani ni musika heavy metal täkäkä ie ye mäkwe ñäkäbätä.

Kä bä nuäre käbämikata yekwe ti töi kwitaba

Ivars Vigulis käi kitadrekä, mikadre ütiäte jai aune nämene ja gain motobiti ye käi rabadre jutobätä yei tö namani. Akwa Biblia niara töi kwitani. ¿Ño?