Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 76

Jesús tä templo mike mrebe

Jesús tä templo mike mrebe

Sö abril kä 30 ye ngwane Jesús nikani Jerusalén. Nitre kwati nikani juta yete Pascua käi ngwankäre juto jabätä. Fiesta yete nitre nämene jondron nire bien kukwadre templote. Nitre ruäre nämene kite jondron nire ngwena jakri, akwa nitre mada abokän nämene kökö Jerusalén.

Jesús namani templote ye ngwane, nitre ruäre nämene jondron nire rürübäine jutuabare ie. ¡Ju Jehová mikakäre täte yekänti niaratre nämene jondron rürübäine! ¿Jesús dre nuainbare? Kö krä kia kwitani kwe yebiti oveja aune nibi juanintari kwe. Arato mesa känti nitre nämene ngwian kwite ye kwitaninkä kwe aune ngwian jökrä nebetaninkä tibienta. Nitre nämene ütü rürübäine yei niebare kwe:  ‘¡Ne jökrä denkä nete! ¡Ñaka ju ti Rünkwe ye mika jondron rürübäinkäre!’.

Jesús kukwe nuainbare yebätä nitre nämene templote ye töi namani niä. Kukwe rabai bare niebare Mesías yebätä ye nükaninta törö nitre ja tötikaka kwe yei: ‘Ju Jehovakwe ye rabai ütiäte krubäte ti kräke’.

Kä nikani ta ye bitikäre, kä 33 ye ngwane, Jesukwe templo mikaninta mrebe bobukäre. Niara ñaka nämene nitre tuenmetre ju Rünkwe ye mike tuin ngwarbe jai.

“Ni ñan raba ja töi mike kwatibe sribire Ngöbökrä, ja töi mikare kwatibe ngwian ganankrä jae kwärä” (Lucas 16:13).