Känändre nekänti

Monsotre bati tä kukwe ngwentari... ¿Tikwe dre nuaindi ja nire tikwe yebiti?

Ja nire mäkwe yebiti mäkwe dre nuaindi yebätä mäkwe töbikadre gwäune o ja känenkäre. Monso kädekata Andy ye tä kukwe ketebu tarere ja erebe, akwa dre diandi ja käne kwe yebätä tä töbikadre ie, kukwe yebiti mä töita dre nuainbätä ja känenkäre yebätä mäkwe töbikatari. ¿Dre diaindi ja käne kwe? ¿Meden käkwe kä mikai bäri jutobätä? Ne madakäre, monsotre nünanka juta ketabokä te yei kukwe ngwanintari ye tä mikani video nete. Niaratre kukwe niebare ye raba mä dimike töbike kwin ja käne kukwe nuainkäre.