Känändre nekänti

“Nita näin tödeka yebiti, aune ñaka ni okwä yebiti”

Nitre rükä Roma käkwe Jerusalén ketaninkä aune biti nikanintre mento, ye ngwane nitre kristiano nibu ji ngwanka mräkätre käne ye kisete kukwe ñaka nuäre namani nuaindre: ¿niaratre Jesús kukwei mikai täte aune juta ye tuainmetre kwetre, aune jondron jökrä kwetre ye tuaimetre kärekäre kwetre? Kukwe nekänti abokän ja nire o gata ye tä känentre. Kukwe namani bare kira kädrieta Bibliabätä ye bämikata täte película nete. Ni mada nuainta tare ye bämika ñaka jire. Kukwe bämikata nekänti nitre kristiano siklo kena yebätä kukwe namani bare metre ye aibe mikata gare.