Känändre nekänti

Ngöböta ni tötike köböire nita nüne keteitibe

Kä 1993 yete nitre testiko Jehovakwe käkwe gätä kri känti nitre juta madate nübaita nuainbare jatäri kädekani “Ngöböta ni Tötike”. Ngöböta ni tötike köböire nitre ja mräkäre, nitre mada kä jökräbiti tibien yekwe kukwe kwin namanina. Gätä kri känti nitre juta madate nübaibare yete nitre jökräbätä kä namani juto, nitre nämene ja tarere aune ja kain ngäbiti kwin kwärikwäri ye mäkwe tuai video nete.