Meri Lotkwe ye munkwe ngwan törö jae

Jesukwe ni mikani mokre käi nikanina 2,000 ta ye täbe ütiäte kä nengwane. Jesukwe kukwe niebare ni mikakäre mokre ye köböire Victor aune Gloria käkwe mräkätre kriemikani.

Meri Lotkwe ye munkwe ngwan törö jae. (Kukwe 1)

Ni kristiano tä ja ngwen metre ye raba nemen gare, ¿nita Ngöbö mike täte o nita ja töi mike ngwian jiebiti?

Meri Lotkwe ye munkwe ngwan törö jae. (Kukwe 2)

¿Dre raba ni mike töbike ñaka kwin abokän köböite nikwe kukwe ja üaire ye mikadrekä mento?

Meri Lotkwe ye munkwe ngwan törö jae. (Kukwe 3)

Kukwe namani bare abokänbätä Jesukwe blitabare ye tä kukwe ütiäte driere nie. Kukwe ye erere ñaka rabadre bare meri Lotkwe yebätä. Aune ye erere ñaka rabadre bare nibätä arato.