Känändre nekänti

Kukwe kwin ja töi kräke nie kä nengwane

Nitre Israel jämi niken ñö kri Jordán yete ta känenkri kö okwä mikani niaratre jiete akwa ñaka gani kwetre jabätä, yebätä ñaka namani nuäre kräketre ja ngwankäre metre. Namanintre ja kete nitre Moab ben, ye käkwe töi mikani kukwe käme krubäte nuainne. Kukwe namani bare kira ne tä nitre kristiano kä nengwane mike mokre.