Erametre, Ngöbökwe niara kädekani Däkien aune Kristo

Kätä kite niken ta ye ngwane ni raba kite töbike ñaka metre, ye raba tödeka nikwe mike di nekä. Jesús abokän Mesías käbämikani aune rabai Gobrane Gobran Ngöbökwe yete yei nikwe tödekadre bäri.

Erametre, Ngöbökwe niara kädekani Däkien aune Kristo (kukwe 1)

¿Kukwe meden meden tä mike gare metre mäi, Ngöbökwe Jesús kädekani Däkien aune Kristo?