Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

¿Kukwe metre raba nemen gare nie Ngöböbätä?

¿Ñobätä ngöbö tö kukwe metre ye tuai nemen gare nie? Mäkwe ñäkä Juan 17:3 yebätä

Ngöbökwe blitabare ni kä tibienbätä ben. Üai deme kwe, o niara die yebiti ja kukwei mikani nemen kwe nitre Biblia tikaka ye töite (2 Pedro 1:20, 21). Ye medenbätä, nikwe ñäkädre Ngöbö Kukwei yebätä ye köböire niara raba nemen gare nie. (Mäkwe ñäkä Juan 17:17 aune 2 Timoteo 3:16 yebätä.)

Biblia yebätä Ngöböta kukwe keta kabre mike gare nie niara yebätä. Ñobätä ni kä tibienbätä sribebare kwe, dre nuaindi kwe ni kräke aune tö ni tuai ja ngwen ño ye tä mike gare nie (Hechos 17:24-27). Jehová tö kukwe metre ye tuai nemen gare nie niara yebätä. (Mäkwe ñäkä 1 Timoteo 2:3, 4 yebätä.)

¿Nitre tä kukwe metre känene ye kräke Ngöbö töita ño?

Jehová ye kukwe metre niekä aune Monso kwe Jesukristo ye juani kwe driekäre nie. Ye medenbätä, nire tä kukwe metre känene ye tä Jesús kukwe driebare ye kain ngäbiti (Juan 18:37). Ngöbö tö nitre ye erere tuai ja mike täte. (Mäkwe ñäkä Juan 4:23, 24 yebätä.)

Satana tä nitre töi mike kukwe ngwarbe driere Ngöböbätä yebätä kukwe metre ye ñaka gare Ngöböbätä nitre kwati ie (2 Corintios 4:3, 4). Nitre ñaka tö kukwe metre mikai gare jai ye kräke kukwe ngwarbe drieta ye tä nemen debe (Romanos 1:25). Kä nengwane, nitre kwati tä ja tötike Bibliabätä ye köböire kukwe metre ye tä nemen gare Ngöböbätä ietre. (Mäkwe ñäkä Hechos 17:11 yebätä.)