Rü ye tuin kwin Ngöböi nitre kwati tätre nütüre, ñobätä ñan aune kirabe nitre niara mikaka täte juani kwe rüre rü ruäre te Biblia tä mike gare ye erere. Akwa, Jesukristo Ngöbö Monsoi, käkwe driebare nitre ja tötikaka kwe yei niaratre rabadre rüe ye tarere ye gare nitre ruäre ie (Mateo 5:43, 44). Ye medenbätä, Ngöbökwe ja töi kwitani aune kä nengwane rü ye ñaka tuin kwin ie tätre nütüre.

Angwane, ¿rü ye tuin kwin Ngöböi o ñakare? Tuin kwin ie angwane, ¿rü nuainta kä nengwane ye medenkri tä ja mike? Kukwe ngwantarita nebätä dre nieta ye rabadre gare mäi ye raba mä töi kwite rü tuin ño mäi yebätä. Ñodre, rü ye ñaka nemen debe jerekäbe Ngöbö kräke ñakare aune rü ruäre nuainta yekri tä ja mike mä erere rabadre gare mäi ye ngwane, rü ye kwin aune juta medenkri mätä ja mike ye ara käkwe ganain mäkwe nütüdre. Akwa, ¿Ngöböta ja mike juta kwäräkri yekri rabadre gare mäi angwane? ¿Mäkwe ja töi kwitadre rü yebätä?

Akwa, kukwe mada tärä. Ngöbö töita ño rü yebätä rabadre gare mäi ye raba mä mike ja töi kwite Ngöbö ye kräke. ¿Ñobätä nita ye niere? Nitre kwati krubäte ye erere, mätä ja tare nike rü ye köböite angwane, Ngöböta rü ye tuenmetre nakainkä aune tä nitre mike ja tare nike köböire o ñakare ye mä törba gai. O nitre kämikani rüte ye tuin bobre ie o ñakare ye mä tärä ngwentari jai.

Biblia tä kukwe bä jene niere rabai gare mäi ye käkwe mä töi mikai ñan krütare. Ne madakäre, Ngöbö ñaka ja töi kwite jire chi kukwe nebätä mikata gare kwe. Rü nuain nämene kirabe aune Jesukristo nämene Kä tibienbätä ye näire yebätä Ngöbö töi nämene ño nieta Bibliakwe ye ani mike gare jai. Rü nuainta kä nengwane yebätä Ngöbö töita ño ye rükai gare nie, aune ja känenkäre rü ye nuain tädi o ñakare ye rabai gare nie.